Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Περίεργη πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων για προβολή του Αλή πασά

Ποιός ρώτησε τους Σουλιώτες;
Προσβολή της ιστορικής μνήμης από την υπερπροβολή του Αλή Πασά

Διαχρονικά οι Ελληνο-Αλβανικές σχέσεις έχουν περάσει από πολ-λές δοκιμασίες.Το ιστορικό παρελθόν των δύο χωρών μπορεί να καταγραφεί μόνο από ιστορικούς και εκπαιδευτικούς,γνώστες των ιδιαιτεροτήτων που διαμόρφωσαν η βυζαντινή,οθωμανική και νεώτερη συνύπαρξη των δύο λαών στην περιοχή.
Η ανακοίνωση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων περί πρό-τασης σχεδίου υλοποίησης και δημιουργίας μουσειακών διαδρα-στικών χώρων πολιτισμού σε Ιωάννινα και Τεπελένι,που θα ε-στιάζουν στην ιστορία και την κληρονομιά του Αλή Πασά,δη-μιουργεί απορία και ανησυχία.
Απορία για την επιλογή της χρονικής στιγμής,όταν η πολιτική ηγεσία της γείτονος χώρος με συνεχείς δηλώσεις και αλυτρωτικές διαθέσεις θέτει ζητήματα σε βάρος της Ελλάδος.
Ανησυχία,γιατί το πρόγραμμα δεν υποστηρίζεται από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα,την Πε-ριφερειακή Αυτοδιοίκηση και την Εκκλησία (Ιερές Μητροπόλεις της Ηπείρου,Αυτοκέφαλη Αρχιεπι-σκοπή Αλβανίας).
Η ιστορική μελέτη γεγονότων με ιδιαίτερη εθνική σημασία,όπως είναι οι αγώνες των Σουλιωτών,δεν μπορεί να ανατεθεί σε μια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.
Οι Ηπειρώτες και ιδιαίτερα οι Σουλιώτες θα περίμεναν λ.χ. από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννί-νων και την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου στην Αθήνα να προβληθούν τα Ιστορικά,Αρ-χαιολογικά και Λαογραφικά στοιχεία της Σουλιώτικης Συμπολιτείας.
Μιας κοινότητος με στενούς δεσμούς οικογενειακής τιμής και ήθους,με άνδρες,γυναίκες και παιδιά που αγωνίζονταν να διατηρήσουν την εθνική και θρησκευτική τους ταυτότητα,την οποία προσπά-θησε να εξαφανίσει ο Αλή Πασάς.
Επειδή εύκολο είναι να κάνει κάποιος κριτική σε αποφάσεις της δημόσιας διοίκησης,αντιπροτείνω την διόρθωση του σχετικού εγγράφου από την Υπουργό Πολιτισμού με την αλλαγή του Προγράμ-ματος και την συμμετοχή θεσμικών φορέων - συνομιλητών της Πολιτείας,της Ακαδημίας Αθηνών, της Εκπαιδευτικής Κοινότητας,Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων,της Εκκλησίας της Ελλάδος.Στον ευ-ρύτερο γεωγραφικό χώρο της Ηπείρου δεν υπήρξε ως ιστορική φυσιογνωμία μόνο ο Αλή Πασάς.
Πλήθος πνευματικών ανθρώπων,εθνικών ευεργετών και Ιεραρχών με τα έργα τους και τις ιδέες τους τίμησαν την Ηπειρωτική Γή.
Ανεπίτρεπτο λάθος η επιλογή του προσώπου του Αλή Πασά που θα προβληθεί,για τα έργα και τις ημέρες του εναντίον των υπόδουλων Ελλήνων,ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του οποίου ήταν σκληρή ακόμη και εναντίον ομόθρησκών του.
Κάθε μουσειακή δραστηριότητα περιλαμβάνει και περιέχει παιδαγωγικά μηνύματα ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες,όταν εκείνες διαπλάθουν συνειδήσεις.
Η πολιτιστική δραστηριότητα εκφράζει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό,εκπροσωπεί τους απόδημους,τους ομογενείς μας και διαμορφώνει την εθνική μας ταυτότητα.
Ποτέ δεν είναι αργά να γίνει επανόρθωση του λάθους με την έκφραση συγγνώμης προς τους απογόνους των Σουλιωτών και την διόρθωση του σχετικού εγγράφου.
Y.Γ. Να προβλέψω πως η επόμενη κίνηση θα είναι η αδελφοποίηση του Δήμου Σουλίου με το Δήμο Τεπελενίου;

Νικόλαος Γεωργίου Εκπαιδευτικός, συγγραφέας
Μέλος του Δ.Σ. της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης

 (Από το περιοδικό ΕΝΔΟΧΩΡΑ,τ. 101-102,Δεκέμβριος 2016,σελ. 6-7)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Διευκρίνηση - Sqarim

Διευκρίνηση- Προς τους αναγνώστες μας

Τα κείμενα και το υλικό, που παρουσιάζει η ιστοσελίδα μας έχουν πηγή τα διάφορα βιβλία και το διαδίκτυο. Αυτά παρουσιάζονται και πολλά μεταφράζονται για να προσφέρουν στους αναγνώστες πνευματική τροφή μέσα από τα κείμενα ορθόδοξης πνευματικότητας αλλά και τροφή για σκέψη και προβληματισμό μέσα από ιστορικά, πολιτιστικά, πολιτικά δεδομένα που παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Υπάρχουν και κείμενα που δεν συμφωνούμε απόλυτα αλλά τα δημοσιεύουμε προς χάρη της αλήθειας, της ελευθερίας του λόγου, του δικαιώματος της έκφρασης της διαφορετικής άποψης. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θέλουμε να σπείρουμε μίσος μεταξύ ατόμων, λαών και κρατών. Εμείς πιστεύουμε στην αγάπη και όχι στο μίσος, η αλήθεια όμως πονάει αλλά σώζει.

Sqarim - Për lexuesit tanë.

Tekstet dhe materialet që paraqet faqja jonë, kanë si burim librat dhe rrjetin e internetit. Ato paraqiten dhe shumë përkthehen që t'iu sjellin lexuesve një ushqim shpirtëror nëpërmjet teksteve të spiritualtitet Orthodhoks dhe një ushqim për mendjen dhe pikëpyetje të ndryshme nëpërmjet materialeve historike, kulturore dhe politke që prezantohen për herë të parë. Ka dhe tekste që me të cilat nuk jemi plotësisht dakort por i publikojmë për hir të së vërtetës, të drejtës së lirisë së fjalës dhe të shprehjes së opinionit ndryshe. POR, NË ASNJË RAST nuk dëshirojmë që të mbjellim urrejtje ndër njerëzit, popujt apo shtetet. Ne besojmë tek dashuria, bashkjetesa dhe në asnjë rast tek urrejtja por, e vërteta shumë herë shkakëton dhimbje por të shpëton ndërsa ai që urren në fillim shkatërron veten e tij.