Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Φώτο της Ημέρας: Αρχαία επιγραφή στην περιοχή της Αυλώνας! Σε τι γλώσσα είναι; - Foto e ditës: Mbishkrim i lashtë nga zona e Vlorës. Në çfarë gjuhe është?


Δεν υπάρχουν σχόλια: