Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Οι σχέσεις του ΚΚΕ με το σταλινικό κόμμα του Ενβέρ Χότζα (1945-1970) - Marrëdhëniet e Partise Komuniste Greke (PKG) me partinë staliniste (PPSH) të Enver Hoxhës (1945-1970)

 Φωτογραφία του Stavros Dagios.

Οι σχέσεις του ΚΚΕ με το σταλινικό κόμμα του Ενβέρ Χότζα (1945-1970) θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και συνωμοτικές, διακατεχόμενες από εικασίες, καχυποψία, αγάπη και αλληλοϋπονόμευση. Παρά ταύτα, το Κόμμα Εργασία Αλβανίας χρηματοδοτούσε το ΚΚΕ και καλούσε τους ταγούς του στην Αλβανία να παραθερίσουν, με όλες τις ανέσεις της εποχής. Φυσικά… με το αζημίωτο (στη συνέχεια θα παραθέσουμε σχετικά τεκμήρια). Υπό αυτές τις παραδοχές, θα μπορούσε ο Ζαχαριάδης, ο Κολιγιάννης και οι υπόλοιποι κουκουέδες να αρθρώσουν λόγο για τις συστηματικές εξοντώσεις του ελληνικού στοιχείου στη Βόρειο Ήπειρο από τους Αλβανούς ερυθρούς δικτάτορες;
.............................
Marrëdhëniet e Partise Komuniste Greke (PKG) me partinë staliniste (PPSH) të Enver Hoxhës (1945-1970) mund të cilësohen dhe si konspirative, përshkuar nga dyshimi, hamendësimet, mosbesimi, dashuria dhe sabotimi i ndërsjellë. Megjithatë, Partia e Punës e Shqipërisë financonte vijimisht PKG dhe ftonte krerët udhëheqës të tij për të kaluar pushimet verore në Shqipëri, me gjithë luksin e kohës. Sigurisht ... me shpagim (në vijim do të japim dokumente respektive). Nën këto rrethana, mundej Zahariadis, Koligiannis e komuniste te tjere udheheqes të artikulonin ankesa për eliminimin sistematik të elementit grek në Epirin e Veriut nga diktatorët e kuq shqiptarë?

Φωτογραφία του Stavros Dagios.
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: