Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017

Ο παγκόσμιος χάρτης του Ερατοσθένη - Έτσι έβλεπε τη Γη το 220 π.Χ - Harta e botës sipas Eratosthenit- Kështu e shikonte botën 220 vjet para Krishtit!

Ο μαθηματικός Ερατοσθένης ήταν και εξέχων χαρτογράφος. Γεννήθηκε το 276 π.Χ στην Κυρηναϊκή(Λιβύη), έζησε, εργάστηκε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Ήταν ο πρώτος που ενσωμάτωσε παραλλήλους και μεσημβρινούς μέσα στις χαρτογραφικές απεικονίσεις του -κατανοούσε συνεπώς ότι η Γη είναι σφαιρική.
Ο χάρτης που βλέπετε αντανακλά το πώς 'έβλεπε' τον κόσμο.
Συνοπτικά: ήταν ο πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη είναι σφαιρική, θεωρούσε ότι βρίσκεται στο κέντρο του Σύμπαντος.
Διατύπωσε την υπόθεση ότι είναι δυνατό να ταξιδέψουμε κατά μήκος μιας γεωγραφικής παράλληλου ξεκινώντας από την Ιβηρική και να φτάσουμε έως την Ινδία, διαπλέοντας τον Ατλαντικό Ωκεανό.
…………………………….
Matematikan Eratostheni ishte një hartograf shumë i zoti. U lind më 276 p.K në Kirinaiki (Libi) jetoi , punoi dhe vdiq në Aleksandri të Egjiptit.
Ishte i pari që instaloi paralelet dhe meridianët në hartat që krijoi vetë- kuptonte plotësisht që bota ishte e rrumbullakët.
Harta që shikoni reflekton mënyrën se si  ai “shikonte” bitë.
Në mënyrë të përmbledhur: ishte i pari që mbështetëte se bota është sferike, e konsideronte se ishte qendra e Universit.

Gjithashtu formuloi  hipotezën se është e mundur që të udhëtojmë përgjatë një paraleli gjeografik duke filluar nga Hiberia dhe të arrijmë në Indi, duke lundëruar në oqeanin Atlantik. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: