Δευτέρα, 25 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! - GËZUAR PËR SHUMË VJET

Related image 


Χρόνια πολλά σε όλους! Ας κλείσουμε στην καρδιά μας τον Χριστό και θα αισθανθούμε κάθε είδους μεγαλείου.
Gëzuar për shumë vjet të gjithëve! Le te mbyllim në zemrat tona Krishtin dhe do të ndjejmë çdo lloj madhështie.
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: