Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2017

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ! - GËZUAR PËR SHUMË VJET

Related image 


Χρόνια πολλά σε όλους! Ας κλείσουμε στην καρδιά μας τον Χριστό και θα αισθανθούμε κάθε είδους μεγαλείου.
Gëzuar për shumë vjet të gjithëve! Le te mbyllim në zemrat tona Krishtin dhe do të ndjejmë çdo lloj madhështie.

Δεν υπάρχουν σχόλια: