Η Μεγάλη Εβδομάδα, Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα.


Σχόλια