Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020

Ambasada e Greqisë në Tiranë :Njoftim - Ελληνική Πρεσβεία: Ανακοίνωση

Η εικόνα ίσως περιέχει: δέντρο, φυτό, ουρανός, σπίτι και υπαίθριες δραστηριότητεςNjoftim

Me Vendimin nr Δ1α/Γ.Π. οικ. 45231, u vendos:
1. Kufizimi i përkohshëm i të gjitha lidhjeve detare dhe tokësore me Shqipërinë, për arësye parandaluese dhe mbrojtëse nga përhapja e mëtejshme e COVID-19, si edhe ndalimi i hyrjes për qytetarët nga Shqipëria për në Greqi, për periudhën kohore nga 16.7.2020 deri më 31.7.2020.
Ndalimi i hyrjes nuk është i vlefshëm për: a) Qytetarët Grekë, poseduesit e Kartës së Veçantë të Identitetit të Homogjenit, poseduesit e lejeve të qëndrimit, si dhe për persona që kanë vendbanimin kryesor ose vendbanimin e zakonshëm në Greqi, b) kalimin e kamionëve që transportojnë mallra, c) transportin e mallrave me anije, d) hyrjen e personave, nëpërmjet kufijve tokësorë, për arsye absolutisht të domosdoshme profesionale, që këta persona i vërtetojnë me dokumentet përkatëse.
2. Kufizimi i përkohshëm i të gjitha lidhjeve ajrore me Shqipërinë, në drejtim të të gjitha aeroporteve të Greqisë, me përjashtim të Aeroportit Ndërkombëtar "Eleftherios Venizelos" të Athinës. Kjo bëhet për arësye parandaluese dhe mbrojtëse nga përhapja e mëtejshme e COVID-19 në territorin grek, për periudhën kohore nga 16.7.2020 deri në 31.7 2020.
Sipas Vendimit me nr. Δ1α/ΓΠ οικ. 44823, të gjithë udhëtarët që kanë të drejtë hyrjeje në Greqi, siç përmëndet në pikën 1, pavarësisht nënshtetësisë dhe mënyrës së hyrjes në vend, me përjashtim të atyre që hyjnë me skafe private shlodhjeje dhe anije turistike profesionale, përjashtuar këtu kroçereve, plotësojnë formularin tip elektronik PLF (Passenger Locator Form), në adresën elektronike: https://travel.gov.gr me të dhënat e tyre të kontaktit në Greqi, jo më vonë se një ditë përpara mbërritjes së tyre. Vërtetimi i plotësimit të formularit elektronik PLF, që dërgohet automatikisht me mesazh elektronik, nga sistemi tek udhëtari, konsiderohet si dokument i nevojshëm udhëtimi. Kompanitë ajrore dhe detare si dhe kompanitë e transportit rrugor dhe hekurudhor, janë të detyruara që të ushtrojnë kontroll tek udhëtarët para se ata të hypin në mjetin e udhëtimit. Në rast të shkeljes së këtij detyrimi, ato janë të detyruara që të riatdhesojnë udhëtarin, nën përgjegjësinë e tyre dhe me shpenzimet e tyre. Formulari i vlefshëm i tipit PLF, me kod QR, konsiderohet i nevojshëm për hyrjen nga çdo pike hyrjeje në Greqi.
-------
Ανακοίνωση

Με την Απόφαση υπ’ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45231, αποφασίστηκε:
1. Ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλασσίων και οδικών συνδέσεων με την Αλβανία, για προληπτικούς λόγους προστασίας από την περαιτέρω διάδοση του COVID‐19, καθώς και η απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Αλβανία, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020.
Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία, δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.
2. Ο προσωρινός περιορισμός εν όλω των αεροπορικών συνδέσεων με την Αλβανία ως προς όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδας, πλην του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», για προληπτικούς λόγους προστασίας από την περαιτέρω διάδοση του COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια, για το χρονικό διάστημα από 16.7.2020 έως και 31.7.2020.
Σύμφωνα με την Απόφαση υπ’ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44823, όλοι οι ταξιδιώτες που έχουν δικαίωμα εισόδου στην Ελλάδα, όπως ανωτέρω σημείο 1, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, πλην εκείνων που εισέρχονται με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά πλοία, εξαιρουμένων των κρουαζιεροπλοίων, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα, το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές και ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς και οι εταιρείες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: