Featured Post

Τι κι αν χύνουμε το αίμα μας, είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας…

Εικόνα
Όταν οι μεγάλες δυνάμεις χάραζαν επί του χάρτου τα σημερινά σύνορα στα Βαλκάνια, είτε επεδίωκαν τη μελλοντική σύρραξη μεταξύ των νέων εθνών – κρατών που θα δημιουργούνταν, είτε απλώς δεν λάμβαναν υπόψη τους τις απίστευτες διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των διαφορετικών εθνών που βρισκόταν σ' αυτήν την πασίγνωστη για τις φασαρίες της, χερσόνησο.Το «Στου αιώνα την παράγκα», είναι ένας δίσκος ορόσημο στην ελληνική δισκογραφία, όπου ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Δημήτρης Μητροπάνος, τον αφιερώνει στη σημερινή Ελλάδα. Και πράγματι επιβεβαιώνεται συνεχώς, μιας και όλοι οι Έλληνες, πόσο μάλλον οι Βορειοηπειρώτες, συνεχίζουν να παραμένουν έξω από την «παράγκα», βλέποντάς την όμως ως ένα αδαμάντινο παλάτι.Παρά τις διαχρονικές τους εκκλήσεις, παρά τη θυσία τους σε ανθρώπινες ζωές, η «στείρα» Ελλάδα συνεχίζει να τους «πετάει», ή και να κρατά απέναντί τους, πότε το καρότο και πότε το μαστίγιο.Έτσι κι εκείνοι την κοιτάζουν με αγωνία μπας και κάποτε φιλοτιμηθεί να τους σώσει από τους χάρου τα δόντ…

Στηρίξτε το έργο μας!

Ambasada e Greqisë në Tiranë, Njoftim- Η Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα, Ανακοίνωση

Η εικόνα ίσως περιέχει: φυτό και υπαίθριες δραστηριότητες
Në bazë të Vendimit Δ1α/ΓΠ.οικ. 46164 (ΦΕΚ Β' 3009/20.07.2020), që prej ditës së sotme dhe deri më 4/8/2020, mbetet në fuqi ndalimi i hyrjes së qytetarëve nga Shqipëria për në Greqi.
Përjashtohen nga ndalimi i hyrjes:
a) Qytetarët Grekë, poseduesit e lejes së qëndrimit, si dhe persona që e kanë vendbanimin e tyre kryesor në Greqi.
b) Kalimi i kamionave për transport mallrash
c) Hyrja e personave për udhëtime profesionale absolutisht të domosdoshme, që e vërtetojnë me dokumentat përkatëse.
d)Veçanëtisht për rastin e kufive tokësorë, poseduesit e Kartës së Posaçme të Identitetit të Homogjenit.
Hyrja në territorin grek apo dhe dalja prej tij, për rastet e referuara më lart, lejohet VETËM nga pikat kufitare të kontrollit të Kakavies dhe të Kristallopigjisë (Kapshticës).
Personat që hyjnë në territorin grek për udhëtime profesionale absolutisht të nevojshme dhe në vazhdim dalin prej tij, nuk mund të hyjnë përsëri në territorin grek deri më 4/8/2020.
Të gjithë ata që hyjnë në territorin grek në kushtet që përmenden në pikat a) dhe d) dhe dëshërojnë të rifuten në të deri më 4/8/2020, janë të detyruar që të bëjnë lajmërimin përkatës para daljes, duke plotësuar një deklaratë me përgjegjësi në formë elektronike nëpërmjet adresës http://www.gov.gr
Të gjithë ata që hyjnë në Greqi nëpërmjet pikave tokësore, dhe u takojnë një prej rasteve të lartpërmëndura, pavarësisht nënshtetësisë, janë të detyruar që të plotësojnë formularin elektronik PLF (Passenger Locator Form) , në adresën elektronike https://travel.gov.gr me të dhënat e tyre të kontaktit në Greqi, para mbërritjes së tyre në vend dhe të tregojnë tek pika e kontrollit kufitar vërtetimin e plotësimit të formularit elektronik PFL që i dërgohet automatikisht udhëtarit, me mesazh elektronik nga sistemi.
Të gjithë ata që kanë të drejtë hyrjeje në territorin grek, ka mundësi që t'i nënshtrohen kontrolleve klinike dha laboratorike si dhe masave respektive kufizuese, sipas legjislacionit në fuqi.
--------
Ανακοίνωση
Σύμφωνα με την Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.46164, (ΦΕΚ Β’ 3009/20.07.2020), από σήμερα και μέχρι τις 4/8/2020, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου προσώπων από την Αλβανία στην Ελλάδα.
Από την απαγόρευση εξαιρούνται:
α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους στην Ελλάδα,
β) η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων,
γ) η είσοδος προσώπων για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα,
δ) ειδικώς στην περίπτωση των χερσαίων συνδέσεων, οι κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς.
Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια και η έξοδος από αυτήν, για τις παραπάνω περιπτώσεις, επιτρέπεται ΜΟΝΟ μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου Κακαβιάς και Κρυσταλλοπηγής.
Πρόσωπα που εισέρχονται στην ελληνική Επικράτεια για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις και στη συνέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια μέχρι τις 4/8/2020.
Όσοι εισέρχονται στην ελληνική Επικράτεια, βάσει των περιπτώσεων α) και δ) και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή μέχρι τις 4/8/2020, υποχρεούνται να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία, συμπληρώνοντας ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.gov.gr.
Όσοι εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω χερσαίων συνδέσεων, υπαγόμενοι στις παραπάνω περιπτώσεις, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στη διαδικτυακή πύλη https://travel.gov.gr με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα, πριν από την άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνοριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα.
Όσοι έχουν δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια είναι πιθανό να υποβληθούν σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο και σε αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Εμάς τους Βορειοηπειρώτες δεν μας περίμενε κανένας Δήμος – Καμία ΜΚΟ

Σε ποιους κλείσατε τα σύνορα;

Ακούτε στην Ήπειρο; Υπάρχουν Ηπειρώτες και πέραν της Κακαβιάς! (και της Κρυσταλλοπηγής!

Τι κι αν χύνουμε το αίμα μας, είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας…

Ιταλίδα πολιτικός εξηγεί γιατί μισούν εμάς τους Έλληνες ! - Politikania Italiane shpjegon pse na urrejnë ne grekëve.