Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020

Ιστορικό Αρχείο Πελασγού Κορυτσάς: Σκρίπ: "Η Μελανωτέρα σελίς της νεωτέρας Ελλάδος" 16 Φεβρουαρίου 1914!!

Από το ιστορικό αρχείο του Πελασγού Κορυτσάς!

 Η εφημερίδα Σκριπ, για την εγκατάλειψη της Β Ηπείρου  έγραφε στις 16 Φεβρουαρίου 1914:

 


"Ουδεμία πλέον ελπίς. Η Ήπειρος απωλέσθη  (…). Μελανοτέρα σελίδα ουδέποτε εγνώρισεν η νεωτέρα Ελληνική Ιστορία, διότι ουδέποτε υπέστη τοιούτον εξευτελισμόν και τοιαύτην  ατίμωσιν του τνα παραδώση αυτό τούτο το ελληνικό Κράτος δια των ιδίων αυτού χειρών αμαχητεί εκατοντάδας χιλιάδων ελευθέρων ήδη αδελρφών εις τον εξανδραποδισμόν και την δούλωσιν". 
Την ίδια ημέρα η εφημερίδα "Αθήναι" έγραφε: "Η ωραία και Ελληνική Κορυτσά με τον απαράμιλλον εις αγώνας εθνικούς Ελληνικόν κόσμον της. Η Κορυτσά μεστή πολιτισμού Ελληνικού με τα σχολεία της, το διδασκαλείον, την ουδέποτε αμφισβητηθείσαν Ελληνικότητά της αφίεται ως οδαλίσκη σκλάβα η ωραία και υπερήφανος νύμφη δια να εξισλαμισθή υπό των Τουρκαλβανων την απαισίαν κυριαρχίαν. Ολόκληρος η Βορειοδυτική Ήπειρος και Μακεδονία θυσιάζεται οριστικώς πλέον". 

Παρακάτω ακολουθεί ολόκληρο το άρθρο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: