Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021

Είσοδος του Ελληνικού Στρατού στην Κορυτσά στις 22 Νοεμβρίου 1940! - Hyrja e Ushtrisë Greke në 22 Nëntor 1940 në qytetin e Korçës!

 

Φωτογραφία: Το πρακτικό παράδοσης της πόλης της Κορυτσάς στο Ελληνικό Στρατό το 1940, μετά από την απελευθέρωση της από τις φασιστικές ιταλικές δυνάμεις. Ακολουθεί το κείμενο:

 

«Πρακτικόν Παραδόσεως Πόλεως Κορυτσάς

 

Η κάτωθι υπογεγραμμένη επιτροπή της πόλεως Κορυτσάς αποτελομένη από των κυρίων : Αντιπροσώπου αρχιερέως Κορυτσάς Παπαϊωσήφ Σταυροφόρου του Οσιωτάτου Μουφτή Αφέζ Τζαφερλλή του γραμματέως του Δημαρχείου Κορυτσάς Πετράκη Πιλκάτη, του προέδρου επιμελητηρίου Χαράλαμπου Μάνου , του Κοτσί Τζότζε, Θεοδώρου Μαλικίου οδοντοϊατρού, Βασιλείου Μπάλη, Σκενδέρη Βίλα,  Μηνά Θάτση, Τζάλε Ντισνιτσα, Μουαρέμ Μπούτκα, Σωτηρίου Γκούμα, Ναούμ Στράλλα, Ε Χαρισιάδη ιατρού παρδίδει την πόλη Κορυτσάς είς τους εκπροσώπους των Ελληνικών Στρατευμάτων Αντι/ρχων Θεοδωράκου Δημητρίου και ταγ. Πεζικού Χατζήν Δημήτριον.

Εν Κορυτσά στις 22 Νοεμβρίου 1940

Η παραδιδούσα

Επιτροπή

(Υπογραφές )»

 

Σχόλιο: Για το ιστορικό πλαίσιο πολλά έχουν γραφτεί και δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Θα παρατηρήσουμε όμως μόνο κάτι. Αν προσέξετε τις υπογραφές, πολλοί εκ των Κορυτσαίων που υπογράφουν και είναι ελληνορθόδοξοι υπογράφουν το 1940, ελληνικά, πράγμα που δείχνει πως ακόμη, παρά τους πολλαπλούς διωγμούς διατηρούσαν την ελληνική συνείδηση και την γλώσσα, σε αντίθεση με άλλους όπως ο Κότσι Τζότζε που εξαλβανίστηκαν.

Fotografi: Procesverbali i dorëzimit të qytetit të Korçës tek Ushtria Helene në vitin 1940 pas çlirimit të qytetit nga forcat fashiste italiane.

Në vijim teksti origjinal:

 

“Procesverbal i dorëzimit të qytetit të Korçës.

 

Komisioni i poshtënënshkruar i qytetit të Korçës, i përbërë nga zotërinjtë: Përfaqësues  Kryepriftit të Korçës Papajosif Stavroforos, të nderuarit Myfti Hafiz Xhaferli, sekretarit të Bashkisë Korçë Petraq Pilkati, kryetarit të dhomës së tregëtisë Harallamb Mano, Koçi Xoxes, Theodhor Maliqi dentist, Vasil Balli, Skender Vila, Mina Thaci, Xhale Dishnica, Muharrem Butka, Sotir Guma, Naum Stralla, E Harisiadhi mjek, dorëzon qytetin e Korçës në përfaqësuesit e Forcave Ushtarake Helene Nënkolonelit Dhimitri Theodhoraku dhe Majorit të këmbësorisë Dhimitër Haxhi.

 

Në Korçë më 22 Nëntor  1940

Komisioni Dorëzues

(firmat)

 

 

 

Koment: Përsa i përket kontekstit historik janë shkruar mjaftueshëm dhe nuk kemi çfarë të shtojmë. Nëse vëreni nënshkrimet, firmat, shumë prej korçarëve që janë helenorthodhoksë, nënshkruajnë në vitin 1940, në greqisht, gjë që tregon se megjithë përndjekjet ata ruanin ndërgjegjien greke dhe gjuhën e tyre, në kundërshtim me të tjerë si Koçi Xoxe që u shqiptarizuan.

 

 

 Ο πρωταγωνιστής και Φρούραρχος της Κορυτσάς

Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Δημήτριος Π. Θεοδωράκης

Protagonisti dhe Mbrojtësi i Korçës Nënkoloneli i Këmbësorisë Dhimitër P Theodhoraki

Δεν υπάρχουν σχόλια: