Τετάρτη 27 Απριλίου 2022

Πασχαλινό Μήνυμα Συλλόγου "Οι Φίλοι του Πολιτισμού"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ                                                                          «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»                                                                              Απόφ.Πρωτ. Θεσ/κης  1893 /7614                                                                              Α.Φ.Μ.999384058- Ζ΄Δ.Ο.Υ.Θεσ/κης                                                                    Τηλ. 2396041018  email.elkarakitsios@Yahoo.gr                                               Τ.Θ. 45 τ.κ. 57006 Θεσσαλονίκης                                                                      Μακεδονίας –Ελλάδος αριθ πρωτ.                   Εν Θεσσαλονίκη τη 24-4-22   

                     Προς τα μέλη του συλλόγου και τους φίλους δωρητάς  αυτού που συνδράμουν το έργον εντός και εκτός Ελλάδος.

                                   ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Ημέρα Λαμπρής σήμερα   « βασίλισσα των εορτών και πανήγυριν όλων των πανηγύρεων» κατά τον Άγιον Δαμασκηνόν, ημείς απλά και απέριττα θέλοντας να εφαρμόσωμεν την ρήσιν την πατρικήν « θεωρία πράξις επίβασις» τουτέστιν η θεωρία να γίνη πράξις –βίωμα, εφέτος προέβημεν αυτές τις ημέρες είς «την αλλήλων τα βάρη βαστάζετε και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Θεού». Βοηθήσαμε όλους τους εν Βορείω Ηπείρω  εκπαιδευτικούς των Ελληνικών φροντιστηρίων  τα οφειλόμενα των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου , Μαρτίου , καλύψαμε όλα τα έξοδα, ναύλα, ενοίκια, φώς , καθαριότητα, έξοδα εορτών κτλ  λειτουργίας αυτών. Ενισχύσαμεν  οικονομικά εις την Βόρειον Ήπειρον αναξιοπαθούντας  ηλικιωμένους , ασθενείς, μαθητάς-τριες, φοιτητάς-τριες, τον αριθμόν δέκα τέσσερους. Ενισχύσαμεν οικονομικά και σε τρόφιμα εντός της Ελλάδος αδελφούς εννέα. Ενισχύσαμεν τα δύο μοναδικά μικρά μας αγγελούδια στην νήσο ΨΕΡΙΜΟ της Δωδεκανήσου που αναλάβαμε την μικρή οικονομική συνδρομή μας εδώ και ένα χρόνο. Ευχαριστούμε όλους τους δωρητάς .           ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ                                                                                Το Διοικητικόν Συμβούλιον του συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: