Η ''Περιπατητική Σχολή'' Κορυτσάς του καθηγητή Σπύρου Κόντα - Shkolla "Peripatike*" në Korçë e profesorit Spiro Konda!


Η πιο όμορφη φωτογραφία από την Κορυτσά μιας άλλης εποχής...

Στην μέση (τρίτος από δεξιά) είναι ο τότε διευθυντής του ελληνικού Γυμνασίου Κορυτσάς, ο Σπύρος Κόντας, κορυφαίος Φιλόλογος που είχε σπουδάσει στην Αθήνα, διανοούμενος που γνώριζε και σανσκριτικά. Είχε δημιουργήσει στην Κορυτσά ''Περιπατητική Σχολή'' κατά τα πρότυπα του Αριστοτέλη. Η αναμνηστική φωτογραφία είναι τραβηγμένη σε μια τέτοια στιγμή. Διακρίνεται δίπλα του (αριστερά) ο Κορυτσαίος, γόνος εξέχουσας Μοσχοπολίτικης οικογένειας, Β. Βαλαούρης.  [Πηγή: Η. Β. Βαλαούρης]

Σπυρίδων Κόντας
Καθηγητής της Φιλολογίας, απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εχρημάτισε πρώτον επί δυο έτη εις το εν Καισαρεία Γυμνάσιον και κατόπιν εις το εν Κορυτσά τοιούτον ένθα από 25ετίας και πλέον διδάσκει διακριθείς ως εις των ικανωτέρων Καθηγητών του Γυμνασίου τούτου. Κατά τα πρώτα έτη κατήρτησε και Φιλαρμονικόν Σύλλογον εν Κορυτσά τον οποίον επί ικανά έτη διηύθυνε και εδίδασκε την μουσικήν. 
[Πηγή: Από το βιβλίο του παπα Σπύρου Ν. Ζέγκου ''Σύντομος Περιγραφή της Δάρδας'' (βλ. εδώ, σελ. 67) - Δαρδαίοι Επιστήμονες]
...................
Fotografia më e bukur nga një Korçë e një epoke tjetër.
Në mes (i treti nga e djathta) është drejtori i atëhershëm i Gjimnazit Helen të Korçës, Spiro Konda, filolog i madh që kishte studiuar në Athinë, intelektual që njihte dhe sanskritishte. Kishte krijuar në Korçë "Shkollë Peripatike*" sipas prototipit të Aristotelit. Kjo fotografi është ndjerrë në moment të tillë. Dallohet pranë tij (në të majtë) Korçari, pasardhës i familjes së nderuar Moskopolite V Ballauri (burimi V Ballauri).
Spiridhon Kondas
Profesor i Filologjisë, nxënës i Universitetit të Athinës. Financues fillestar mbi dy vjet në Gjimnazin e Çezarisë dhe mëpas në Korçë ku për 25 vjet me rradhë jep mësim duke u dalluar si një prej pedagogëve më të aftë të Gjimnazit atje. Vitet e para krijoi dhe një Shoqatë Filarmonike në Korçë  të cilin e drejtoi për disa vite dhe ku jepte mësim muzikën. 
(Nga libri i papa Spiro Zegut "Përshkrimi shkurtër i Dardhës" (shiko këtu fq 67 Shkencëtarë Dardharë)

*Peripatike= Nga zakoni që kishin mësuesit të jepnin mësimin duke shëtitur

Σχόλια