Κυριακή Ζ Λουκά, Οι Άγγελοι και το Έργο τους Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου 08 11 2015- E djela e 7 të e Llukait, Mbi Fuqitë e Patrupshme, Predikon Hirësi +Joani 08 11 2015


Σχόλια