Η ένδοξη Κορυτσά (δύο φωτογραφίες) - Korça e bukur (dy fotografi)

Korça më 1767

Κορυτσά το 1950 - Korça 1950

Σχόλια