Εσπερινός Συγχωρέσεως, αρχή νηστείας (φωτογραφίες)- Mbrëmësorja e Faljes (ndjesat) në Mitropolinë e Korçës

Σχόλια