Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Διαβάστε τι απαιτούσε ο Νόμος για να γίνει κάποιος βουλευτής στην Αρχαία Αθήνα- Lexoni dhe mendohuni: Çfarë kërkonte ligji, që të bëhej dikush deputet, në Athinën e Lashtë!!!

Διαβάστε τι απαιτούσε ο Νόμος για να γίνει κάποιος βουλευτής στην Αρχαία Αθήνα


Ιδού λοιπόν, το Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή το Δίκαιον του Χρυσού Αιώνα και της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι νόμοι ήταν του Σόλωνα και προέβλεπαν πως εάν κάποιος πολίτης ήθελε να γίνει βουλευτής, o νόμος απαιτούσε τα εξής :

1) Να είναι Αθηναίος πολίτης.
2) Nα κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία
(όμαιμον, ομότροπον, ομόθρησκον)
3) Nα ΜΗΝ είναι κίναιδος, και
4) Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του, μέχρι και τα σανδάλια που φορούσε, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.
Εάν τηρούνταν όλα αυτά, τότε μπορούσε να γίνει βουλευτής.
Οι νόμοι που εισήγοντο στην Εκκλησία του Δήμου για ψήφιση ήταν ονομαστικοί, δηλαδή έφεραν το όνομα του προτείνοντος. Εκείνος δε που πρότεινε κάποιον νόμο έπρεπε να είναι ΠΟΛΥ προσεκτικός. Όχι μόνον να έχει εξετάσει το εάν υπήρχε άλλος, προγενέστερος νόμος που ρύθμιζε το θέμα με τρόπο διαφορετικό (οπότε έπρεπε να τον αναφέρει), αλλά ήταν και ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ για τα αποτελέσματα του προτεινόμενου. Έτσι, εάν πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα. Αν μάλιστα δεν έφθανε ΟΛΗ η περιουσία του -μέχρι και τα σανδάλια του, που κατεγράφησαν-, τότε το ανεξόφλητο υπόλοιπο, υποχρεώνονταν να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.

Αν ο νόμος, που πρότεινε και ψηφίστηκε, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την Αθήνα η ποινή ήταν:

AΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ …
 Ja pra e drejta Helene që ishte në fuqi gjatë shekullit të 5-të, dmth e Drejta gjatë shekullit të Artë dhe Demokracisë Athinease. Ligjet ishin të Solonit dhe parashikonin se si një qytetar që donte të bëhej deputet, ligji parashikonte si më poshtë:

1.    Të ishte qytetar i Athinës
2.    Të zotëronte fenë dhe arsimin Helen (i të njejtin gjak, të njejtën mënyrë jetese, të një feje)
3.    Të MOS jetë homoseksual dhe
4.    Të rregjistronte TË GJITHË pasurinë e tij, deri dhe në sandalet që vishte, si dhe pasurinë familjare.
Nëse plotësonin këtë , atëhere mund të bëhej deputet.

Ligjet prezantoheshin në Ekklisian e Dhimos (Mbledhjen Popullore) për votim dhe mbanin emrin e atij që e propozonte. Ndërsa ai që propozoi një ligj duhet të ishte SHUMË i kujdesshëm. Jo vetëm që duhet të kërkonte nëse ekzistone një ligj tjetër i mëparshëm që rregullonte çështjen me mënyrë tjetër ( kështu që duhej ta raportonte), por ishte dhe PËRGJEGJËS por rezultate e ligjit që propozonte. Kështu, nëse propozonte dhe votohej një ligj i cili do të ishte i dëmshëm ekonomikisht për Athinën, atëhere do të duhej të konfiskohej nga pasuria e tij e rregjistruar, e gjithë shuma që Athina pësoi si dëm. Nëse nuk mjaftonte e gjithë pasuria e tij deri dhe në Sandalet që kishte të veshura, atëhere shuma e pashlyer paguhej duke punuar në VEPRAT PUBLIKE.

Nëse ligji që propozonte dhe votohej, dëmtonte MORALISHT, Athinën dënimi ishte:

TË EKZEKUTOHEJ BRENDA DITËS...

Δεν υπάρχουν σχόλια: