Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Βρέθηκε μαρμάρινη επιστολή 1.700 ετών γραμμένη στα ελληνικά - U gjend një pllakë 1700 vjeçare e shkruar në greqishtΣτη Σίδη, μια από τις πιο όμορφες πόλεις στις ακτές της νότιας Μικράς Ασίας, περίπου στα σύνορα δυο ιστορικών περιοχών, της Παμφυλίας και της Κιλικίας, ανακαλύφθηκε μια επιστολή που ανάγεται στο 266-257 μ. Χ. και είναι γραμμένη στα ελληνικά.
Το πολύτιμο εύρημα εντοπίστηκε σε οικόπεδο του Μανάβγκατ κατά τη διάρκεια ανασκαφών.
Η μαρμάρινη πλάκα πάνω στην οποία είναι γραμμένη η επιστολή, στάλθηκε από τον αυτοκράτορα της Ρώμης Γαλλιηνό προς την πόλη της Σίδης. Τη βυζαντινή περίοδο, η πλάκα που αφορά σε θέματα οικονομικού και εμπορικού ενδιαφέροντος, χρησιμοποιήθηκε ως πλάκα δαπέδου.

Σήμερα, νέα πόλη της Σίδης βρίσκεται δίπλα στην αρχαία και μαζί αποτελούν αναπόσπαστο σύνολο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Në Sidhë, një nga qytet më të bukura të Azisë së Vogël dhe të brigjeve të saj, pothuajse në kufij të dy zonave historike asaj të Pamfilisë dhe Kilikisë, u zbulua një letër e cila vlerësohet se është e periudhës së 266-257 pas Krishtit dhe është e shkruar në Greqisht.
Kjo gjetje e çmuar u gjend në një fushë të Manvgat gjatë gërmimeve.

Pllaka prej mermeri ka të shkruar sipër një letër e cila u dërgua nga Perandori i Romës Galliino drejtuar qytetit të Sidhës. Gjatë periudhës bizantine, pllaka që ka lidhje me çështje të interesit tregëtar dhe ekonomik u përdor si një pllakë e thjeshtë për dyshemenë.

Sot, qyteti i ri i Sidhës gjendet pranë qytetit të lashtë dhe së bashku përbëjnë një tërësi të pa shkëputur  me interes të veçantë

Δεν υπάρχουν σχόλια: