Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

Εισαγωγικό τεστ για το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ του 1869 - Harvard entrance exam of 1869 - Testi që të hyje në Harvard në vitin 1869


Harvard entrance exam of 1869
Pjesën më të madhe të kërkesave të testit për të fituar të drejtën e studimit në Universitetin e Harvardit me 1869 lidheshin me kulturën dhe civilizimin grek. E tregojnë fotot e mëposhtme.
Το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων στο εισαγωγικό τεστ φοίτησης στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ το 1869 σχετίζονταν με τον ελληνικό πολιτισμό. Δείτε την επιβεβαίωση στις παρακάτω εικόνες....!!!


Φωτογραφία του Panajot Barka.

Φωτογραφία του Panajot Barka.

Φωτογραφία του Panajot Barka.

Δεν υπάρχουν σχόλια: