Πέτρου και Παύλου - Η δύναμη της Εκκλησίας, Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου (29-6-2018)Σχόλια