Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018

Καλή Χρονιά με μία συμβουλή από τον Μέγα Βασίλειο! - Një vit të mbarë me një thënie nga Shën Vasili i Madh!

"Të mos  e konsiderosh veten të denjë për lavdërime dhe askënd mos e konsiderosh më poshtë se vetja. Në këtë mënyrë nuk do të ndizet brenda teje zemërimi për ofendimet që të bëhen"- SHËN VASILI I MADH

Δεν υπάρχουν σχόλια: