Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019

Ο Οικ. Πατριάρχης συναντήθηκε με τους Αρχιεπισκόπους Αλβανίας και Κύπρου

Ο Οικ. Πατριάρχης συναντήθηκε με τους Αρχιεπισκόπους Αλβανίας και Κύπρου
Συνάντηση με τους Αρχιεπισκόπους Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο και Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιο είχε χθες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.
Οι τρεις Προκαθήμενοι συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ στο γεύμα που διοργάνωσε προς τιμήν τους ο Μητροπολίτης Αυστρίας κ. Αρσένιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον επίσκοπο Χριστουπόλεως κ. Μακάριο, καθώς και με τον καθηγητή Κωνσταντίνο Δεληκωσταντή.
Ο Παναγιώτατος συνεχάρη τους δύο άντρες για την αναγόρευσή τους σε Επίτιμο Συγκλητικό τον πρώτο και σε Τακτικό Εταίρο της τάξης Theologia Universalis τον δεύτερο, από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών.
Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με το ανακοινωθέν εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου: Σήμερον (σ.σ. χθες), Σάββατον, 2αν ἀρξαμένου μηνός Μαρτίου, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, εὑρισκόμενος δι᾽ ὀλιγοημέρους διακοπάς ἐν Αὐστρίᾳ, συνηντήθη ἐν τῇ πόλει Salzburg μετά τῶν Αὐτῶν Μακαριοτήτων τῶν Ἀρχιεπισκόπων Κύπρου κ. κ. Χρυσοστόμου Β´ καί Ἀλβανίας κ. κ. Ἀναστασίου, μετά τῶν ὁποίων εἶχεν ἐκτενῆ συνομιλίαν ἐπί θεμάτων ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος. Τήν μεσημβρίαν σύντρεις οἱ Προκαθήμενοι μετά τῶν συνοδῶν Αὐτῶν παρεκάθησαν εἰς γεῦμα παρατεθέν πρός τιμήν των ὑπό τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Αὐστρίας κ. Ἀρσενίου.
Κατά τήν ὡς ἄνω συνάντησιν ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης εἶχε παρ᾽ Ἑαυτῷ, πλήν τοῦ ἁγίου Αὐστρίας, τόν Θεοφ. Ἐπίσκοπον Χριστουπόλεως κ. Μακάριον καί τόν Καθηγητήν καί Ἄρχοντα Διδάσκαλον τοῦ Γένους Ἐντιμολ. κ. Κωνσταντῖνον Δεληκωσταντῆν. Ὁ Παναγιώτατος εἶχε τήν εὐκαιρίαν νά συγχαρῇ θερμῶς τόν Μακαριώτατον Ἀλβανίας καί τόν Καθηγητήν Δεληκωσταντῆν διά τήν κατά τήν ἡμέραν ταύτην ἀναγόρευσίν των, ἐν εἰδικῇ τελετῇ ἐν Salzburg, εἰς Ἐπίτιμον Συγκλητικόν (Senator honoris causa), τοῦ πρώτου, καί εἰς Τακτικόν Ἑταῖρον (Socius Ordinarius) τῆς τάξεως Theologia Universalis, τοῦ δευτέρου, ὑπό τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί Τεχνῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: