Οδοιπορικό στα ελληνοαλβανικά σύνορα

Εάν δεν ανοίγει μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω λίνκ
http://www.megatv.com/megagegonota/summary.asp?catid=27383&subid=2&pubid=34395612

Σχόλια