Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2015

Βρείτε την Ελληνική και την Αλβανική γλώσσα στην Εικόνα αυτή - Gjeni gjuhën shqipe dhe atë greke në këtë ilustrim të “The Guardian”

Είναι μια εικόνα από την Μήνα Σουντενμπέργκ που δείχνει το χάρτη των υπαρκτών γλωσσών σήμερα στο κόσμο τονίζοντας την σχέσει μεταξύ ινδοευρωπαϊκών γλωσσών   και των Ουραλικών. Η δημιουργός λέει πως πρέπει να κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία για να καταλάβεις γιατί μερικές γλώσσες κατανοούν η μία την άλλη. -   
Është një ilustrim i Minna Sundberg që tregon hartën e gjuhëve që ekzistojnë sot në botë duke nënvizuar lidhjen mes gjuhëve Indo-Europiane dhe atyre Urale. Krijuesja thotë se duhet të qëndrosh në heshtje, duke vënë ilustrimet së bashku mund të kuptosh se përse disa gjuhe e kuptojnë njëra tjetrën.
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: