Κυριακή Απόκρεω. Η Μέλλουσα Κρίσις, Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου Φλώρινα (6-3-2016) - E Djela e Të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i fundit) Predikon Mitropoliti i Korçës Joani 06 03 2016


Σχόλια