Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις συντάξεις Ποντίων, Βορειοηπειρωτών και ανασφάλιστων υπερηλίκων - Rifillojnë pensionet për homogjenët në Greqi. Lexoni kushtet.Με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου Ρωμανιά που κοινοποιείται στον ΟΓΑ.....
Me qarkoren e sekretarit të përgjithshëm të Sigurimeve Shoqërore Jorgo Romania e cila bëhet publike dhe në OGA....Με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργου Ρωμανιά που κοινοποιείται στον ΟΓΑ και σε όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δόθηκε το πράσινο φως ώστε Πόντιοι, Βορειοηπειρώτες και ανασφάλιστοι υπερήλικες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επαναχορήγηση της σύνταξης που είχε διακοπεί εξαιτίας του μνημονίου. Παράλληλα, αιτήσεις θα μπορούν να καταθέτουν και όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν λάμβαναν σύνταξη στο παρελθόν.
Ο νόμος 4331/2015 ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε πρόσφατα σε ΦΕΚ (Α’69/2.07.2015).
Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες θα ξεκινήσουν να λαμβάνουν τις συντάξεις τους από την 1η Οκτωβρίου. Τόσο ο πρώην πλέον αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Δημήτρης Στρατούλης που έφερε το νομοσχέδιο στη Βουλή, όσο και ο διοικητής του ΟΓΑ Θανάσης Μπακαλέξης, έχουν διαβεβαιώσει ότι οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι.
Το ποσό που θα λάβουν ορίζεται στα 260 ευρώ μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. Από την 1η Οκτωβρίου 2016 οι συντάξεις θα αυξηθούν και θα φτάσουν το πλήρες ποσό των 360 ευρώ. Η δε εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αντιστοιχεί στο πλήρες ποσό της σύνταξης του ανασφάλιστου υπερήλικα.
 Οι συνταξιούχοι στους οποίους διεκόπη η σύνταξη θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση μαζί με μια υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνουν ότι παραιτούνται από κάθε νομική διεκδίκηση, καθώς ο νόμος δεν προβλέπει να δοθούν αναδρομικά για όσο διάστημα δεν λάμβαναν τη σύνταξη.
Βασικές προϋποθέσεις για να είναι κάποιος δικαιούχος της σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων:
·         Να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του.
·         Να μην λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος. Σε περίπτωση εγγάμων ο/η σύζυγος να μην λαμβάνει σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος. Εάν λαμβάνουν σύνταξη μικρότερη από το ποσό που θεσμοθετήθηκε τότε δικαιούνται να λάβουν τη διαφορά, εκτός και αν η διαφορά είναι μικρότερη των 30 ευρώ οπότε δεν δικαιούνται την παροχή.
·         Να μην δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
·         Να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να συνεχίσει να διαμένει κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης.
·         Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.320 ευρώ, ή σε περίπτωση εγγάμων να μην υπερβαίνει τα 8.640 ευρώ. Στο εισόδημα δεν υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στην αντικειμενική δαπάνη από ιδιοκατοικούμενη κύρια κατοικία μέχρι 100 τ.μ.
pontos-news.gr

Me qarkoren e sekretarit të përgjithshëm të Sigurimeve Shoqërore Jorgo Romania e cila bëhet publike dhe në OGA për të gjithë organizmat e sigurimeve shoqërore të cilat janë nën juridiksionin e Sekretarisë së Përgjithëshme të Sigurimeve Shoqërore, u hap drita jeshile në mënyrë që Pondët, Vorioepirotët dhe të moshuarit e pasiguruar të plotësojnë kërkesa për ripensionimin i cili iu ishte ndërprerë për shkak të krizës. Në të njejtën kohë kërkesat do të mund të plotësojnë dhe të gjithë ata sa përmbushin kushtet dhe nuk merrnin në të kaluarën asnjë lloj pensioni.
Ligji nr 4331/2015 u votua më 30 Qershor nga Parlameti dhe u u bë publik në ΦΕΚ (Α’69/2.07.2015).
Të moshuarit e pasiguruar do të fillojnë të marrin pensionet e tyre që prej datës 1 Tetor. Sa ish zv Ministri i Punës Dhimitri Stratuli që e solli këtë projektligj në Parlament sa dhe presidenti i OGA-së Thanasi Bakaleksi, kanë siguruar se burimet financiare janë të mbledhura.

Shuma që do të marrin është caktuar fillimisht në 260 euro deri më 30 Shtator 2016. Që prej 1 Tetorit 2016 pensionet do të rriten dhe do të arrijnë në shumë totale prej 360 eurosh. Kontributi për sigurime shoqërore nuk mund të jetë më e vogël nga ajo që i takon shumës totale që merr si pension një pensionist i kësaj moshe.

Pensionistëve që ju pre pensioni do të duhet të plotësojnë një kërkesë bashkë me një deklaratë ku do të deklarojnë se nuk kërkojnë asnjë dëmshpërblim për pensionet që nuk kanë marrë deri më sot që prej ditës që u prenë, pasi ligji nuk parashikon diçka të tillë


Kushtet bazë që dikush të përfitojë këtë pension të të moshuarit të pasiguruar:

Të ketë mbushur moshën 67 vjeçare.
Të mos marrë pension nga ndonjë tjetër institucion sigurimesh në Greqi apo jashtë shtetit, më të madh nga pensioni i plotë që do të merret për shkak të moshës madhore nga ky institucion. Në rastet e çiftetve bashkëshorti/ja të mos marrë pension më të madh nga shuma totale e pensionit që parashikohet që të jepet. Nëse marrin pension më të vogël nga ajo që është vendosur atëhere kanë të drejtë të marri diferencën, vetëm nëse ky ndryshim është më i vogël nga 30 euro atëhere nuk kanë të drejtë të përfitojnë këtë pension.
Të mos kenë të drejtë të marrin pension nga asnjë institucion sigurimesh në Greqi dhe jashtë shtetit.
Të banojë pa u larguar dhe në mënyrë të ligjshme 10 vitet e fundit para depozitimit të kërkesës për pension dhe të vazhdojë të banojë gjatë periudhës që do të përfitojë pensionin.
Të ardhurat totale personale që taksohen si dhe të ardhurat që nuk taksohen nuk duhet të kalojnë shumën e 4320 eurosh, ose në rastin e të martuarve të mos kalojë shumën e 8640 euro. Në të ardhurat nuk llogaritet  shuma respektive e konsumit objektiv dhe shtëpia pronë e vetme deri në 100 m2.


Δεν υπάρχουν σχόλια: