Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Οι λιγότερο γνωστοί ευεργέτες- Bamirësit më pak të njohur


Ο αριθμός των ευεργετών από τη Βόρειο Ήπειρο είναι πολύ μεγάλος και δεν σταματά μόνο στα γνωστά ονόματα. Στα μικρά γράμματα της ιστορίας ανακαλύπτουμε περιπτώσεις ανθρώπων, που όπως έγραψε και ο Μπάγκας στον τάφο του, θεώρησαν κοινή περιουσία τα δικά τους αποκτήματα. Ο Αναστάσιος Αβραμίδης από την Κορυτσά χρηματοδότησε το μεγαλοπρεπή Ναό του Αγίου Γεωργίου στη γενέτειρά του, ενώ με δαπάνες του συντηρούντο δύο σχολεία και εδίδοντο φάρμακα σε άπορους συμπολίτες του. Ο Γεώργιος Αδάμ ίδρυσε Ορφανοτροφείο. Ο Δημήτριος Τσίσκας ίδρυσε νοσοκομείο και προσέφερε μεγάλα ποσά για το πολεμικό ναυτικό. Ο Ιωάννης Δήμας από τη Χειμάρρα φρόντισε για την παιδεία στην πατρίδα του, ενώ έκανε πολλές ευεργεσίες και στην ελληνική παροικία της Αιγύπτου όπου ζούσε. Ο Γκίκας Μιζίλης, επίσης από τη Χειμάρρα, εγκατεστημένος στην Οδησσό, προσέφερε ετήσια ενίσχυση στη σχολή Δρυμάδος. Ο Ζώτος Ντούρος, από την Πρεμετή, και ο οποίος ζούσε στη Βιέννη, κληροδότησε τα χρήματα για τη δημιουργία και λειτουργία του πρώτου ελληνικού σχολείου στην Πρεμετή το 1878. Ο Αναστάσης Καλαντζής, από τη Μοσχόπολη, εγκατεστημένος στην Τεργέστη συνέστησε μεγάλη βιβλιοθήκη στη Μοσχόπολη μαζί με τον Γ.Σίνα και τον Μ. Κιοπέκα, ενώ άφησε όλη του την περιουσία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Numëri i bamirësve nga Epiri i Veriut ishte shumë i madhe dhe nuk ndalon vetëm në emrat e njohur. Në gërmat e vogla të historisë zbulojmë raste njerëzish, që siç shkroi dhe Banga në  varrin e tij, e konsideronin se arritjet e tyre ishin pasuri e përbashkët. Anastas Avramidhi nga Korça Financoi ngritjen e Kishës madhështore të Shën Gjergjit në vendlindjen e tij, ndërsa me financimin e tij mbaheshin dy shkolla dhe jepeshin ilaçe tek bashkëqytetarët e tij të varfër. Gjergj Adhami themeloi Jetimoren. Dhimitër Ciska themeloi spitalin dhe dhuroi shuma të mëdha për forcat detare. Joan Dhima nga Himara u kujdes për arsimin në atdheun e tij, ndërsa bënte shumë bamirësi për komunitetin helen në Egjipt ku dhe ai jetonte. Gjikë Mizili, sërish nga Himara, i vendosur në Odhiso, ofroi një përforcim vjetor për shkollën në Dhrimadhes. Zoto Duro nga Përmet i cili jetonte në Vienë, trashëgoi pasurinë e tij monetare për krijimin dhe funksionimin e shkollës së parë greke në Përmet në vitin 1878. Anastas Kallanxhi, nga Voskopoja, i vendosur në Trieste themeloi një bibliotekë të madhe në Voskopojë bashkë me J.Sinën dhe M. Qiopekën, ndërsa fali gjithë pasurinë e tij në institucionet arsimore.
 
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: