Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Η Αλβανία ξεκινά την επιχείρηση "Popullimi" με σκοπό την αφαίρεση δικαιώματος ψήφου από την ΕΕΜ

Στις 28 Οκτωβρίου, ο υπουργός εσωτερικών της Αλβανίας Σαϊμίρ Ταχίρι κήρυξε από την πόλη της Αυλώνας την έναρξη της επιχείρησης "Popullimi" (κατοίκηση) που σκοπεύει στην υποχρεωτική εγγραφή τον διευθύνσεων κατοικίας όλων των κατοίκων της Αλβανίας. Η έγγραφη των διευθύνσεων θα γίνει από 1200 εγγραφείς οι οποίοι θα επισκέπτονται κάθε σπίτι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση σε μια περίοδο έξι μηνών.

Στόχος αυτής της εγγραφής, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Υπουργός είναι εκτός των άλλων και η αναβάθμιση των εκλογικών καταλόγων ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν στην Αλβανία σε ένα χρόνο. Με βάση την εκλογική νομοθεσία στην Αλβανία είναι υποχρεωτική η εγγραφή της διεύθυνσης κατοικίας για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί και να ψηφίσει σε ένα εκλογικό κέντρο. Η εγγραφή θα γίνει με βάση την πραγματική διεύθυνση κατοικίας και όχι την εγγεγραμμένη στα δημοτολόγια και ο ψηφοφόρος θα ψηφίσει στο εκλογικό κέντρο πλησίον της κατοικίας του και όχι στο εκλογικό κέντρο που είναι ψηφοφόρος με βάση το δημοτολόγιο.
Διαβάστε την συνέχεια http://www.himara.gr/

Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: