Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

Η Ελλάδα απορρίπτει τις τουρκικές αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ-Përplasje në OKB mes Turqisë e Greqisë për kufirin detar


Athina i ka dërguar një letër Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Ban Ki-moon, përmes së cilës i bën të ditura qëndrimet e Greqisë lidhur me mosmarrëveshjet me palën turke për ndarjen e Zonave Eksluzive Ekonomike dhe përcaktimin e shelfit kontinental.
Kjo letër, e datës 8 dhjetor është nënshkruar nga Përfaqësuesja e Përhershme e Greqisë në OKB, znj. Ekaterini Boura në përgjigje të një letre të datës 15 qershor nga homologu i saj turk. Ajo vë në dukje se "Turqia edhe një herë, nëpërmjet një seri argumentesh të pabazuara mohon të drejtat sovrane të Greqisë në zonën detare të Mesdheut lindor dhe të drejtën për të vazhduar delimitimin e shelfit kontinental me shtetet me të cilat ajo ndan një kufi të përbashkët detar".
Sipas saj, aplikimi i gabuar dhe i pasaktë i parimit të barazisë që rregullon ndarjen e detit dhe leximi simptomatik dhe fragmentar i jurisprudencës së gjykatave ndërkombëtare për caktimin e kufijve detare synon nxitjen e pretendimeve të përfshira në letrën e 15 qershorit të palës turke.
Në përgjigje të kërkesës turke se ishujt grekë që shtrihen në këtë zonë detare të Mesdheut nuk kanë të drejtën e Zonave Eksluzive Ekonomike dhe shelfit kontinental ambasadori grek thekson se "ky pozicion shpërfill plotësisht parimet e së drejtës ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e ishujve për krijimin e zonave detare dhe të procesit të demarkacionit detar, i njohur dhe i zbatuar nga gjykatat ndërkombëtare".
Më tej në letër thuhet se koncepte të tilla të përdorura në letrën e përfaqësisë turke se "toka predominon mbi detin" kanë për qëllim thjesht rigjenerimin e gjeografisë". Në përgjigjen greke theksohet se nuk ka ligj ndërkombëtar, sipas të cilit ndarja e Zonave Ekskluzive Ekonomike në dete gjysmë të mbyllura duhet të bëhet me marrëveshje të të gjitha vendeve të ndërlidhura. Sipas palës greke e drejta ndërkombëtare ofron fusha të hollësishme të bashkëpunimit midis shteteve në rast të deteve të mbyllura dhe gjysmë-mbyllura.
Greqia përsërit se pretendimet turke në lidhje me përcaktimin e shelfit kontinental në Mesdheun Lindor janë plotësisht të pabaza, pasi ajo shpërfill sovranitetin e shteteve të tjera si Greqia në zonën detare të Mesdheut Lindor. Kërkesa të tilla sipas saj përbëjnë ndërhyrje në të drejtën e Greqisë për të kryer caktimin e zonave detare, në marrëveshje me shtetet e treta sipas të drejtës ndërkombëtare.

Επιστολή
 της Ελλάδας στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν κι Μουν, με την οποία απαντά στις τουρκικές αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων στην ΑΟΖ της, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Η επιστολή ήρθε στο φως ως επίσημο έγγραφο της Γενικής Συνέλευσης και του Συμβουλίου Ασφαλείας, κάτω από τα κεφάλαια του Δικαίου της Θάλασσας και του Κυπριακού.
Πρόκειται για την επιστολή, με ημερομηνία 8 Δεκεμβρίου, την οποία υπογράφει η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Αικατερίνη Μπούρα και είναι σε απάντηση επιστολής της 15ης Ιουνίου, του Τούρκου ομολόγου της.
Όπως αναφέρει τηλεγράφημα του ανταποκριτή του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, Αποστόλη Ζουπανιώτη, η κα Μπούρα επισημαίνει ότι «η Τουρκία για άλλη μια φορά, μέσα από μια σειρά αβάσιμων επιχειρημάτων, αρνείται κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και το δικαίωμά της να προχωρήσει σε θαλάσσια οριοθέτηση με κράτη με τα οποία μοιράζεται κοινά θαλάσσια σύνορα».
«Πράγματι, τόσο η παραπλανητική και εσφαλμένη εφαρμογή της αρχής της ισότητας ως κανόνα που διέπει τη θαλάσσια οριοθέτηση, όσο και η συμπτωματική και αποσπασματική ανάγνωση της νομολογίας των διεθνών δικαστηρίων για τη θαλάσσια οριοθέτηση, στοχεύουν στην προώθηση αυτών των ισχυρισμών που περιέχονται στην επιστολή της 15ης Ιουνίου το 2016» προσθέτει.
Απαντώντας στον τουρκικό ισχυρισμό ότι τα ελληνικά νησιά στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή δεν δικαιούνται θαλάσσιων ζωνών (υφαλοκρηπίδας και / ή αποκλειστικής οικονομικής ζώνης), η Ελληνίδα Πρέσβης τονίζει πως «η θέση αυτή παραγνωρίζει εντελώς τους κανόνες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας που αφορούν στα δικαιώματα των νησιών για τη δημιουργία θαλάσσιων ζωνών, καθώς και τη διαδικασία της θαλάσσιας οριοθέτησης, όπως η διαδικασία αυτή έχει εφαρμοστεί από τα διεθνή δικαστήρια».
Η κ. Μπούρα επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις, όπως έχουν καταγραφεί σε παλαιότερες επιστολές προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, για τα ίδια ζητήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει, έννοιες όπως «η γη κυριαρχεί επί της θάλασσας» και «αποτέλεσμα αποκοπής» που χρησιμοποιούνται στην προαναφερθείσα τουρκική επιστολή, όπως και αφηρημένα και εκτός του πλαισίου της διαδικασίας οριοθέτησης, στοχεύουν απλά στην ανάπλαση της γεωγραφίας».
Τονίζεται επίσης στην ελληνική απάντηση ότι δεν υπάρχει κανένας κανόνας του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τον οποίο η οριοθέτηση σε ημίκλειστες θάλασσες πρέπει να πραγματοποιηθεί με συμφωνία όλων των συνδεδεμένων μερών, στη βάση της αρχής της επιείκειας, έτσι ώστε να μην βλάπτονται τα κυριαρχικά δικαιώματα και οι δικαιοδοσίες άλλων ενδιαφερομένων κρατών / οντοτήτων.
Το διεθνές δίκαιο, σημειώνει στην επιστολή της η κ. Μπούρα, «ορίζει λεπτομερώς τους τομείς της συνεργασίας των κρατών στην περίπτωση των κλειστών και ημίκλειστων θαλασσών, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται οριοθέτηση των θαλάσσιων περιοχών».
Απορρίπτοντας στο σύνολό τους, τους τουρκικούς ισχυρισμούς, η Ελλάδα επαναλαμβάνει ότι οι τουρκικές αιτιάσεις σχετικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο είναι εντελώς αβάσιμες, καθώς δεν λαμβάνουν υπόψη τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων κρατών, όπως η Ελλάδα, στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
«Τέτοιοι ισχυρισμοί, επίσης, αποτελούν παρέμβαση στο δικαίωμα της Ελλάδας για την πραγματοποίηση της οριοθέτησης των θαλάσσιων περιοχών της, κατόπιν συμφωνίας με τρίτα κράτη, βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως ήδη αναφέρθηκε στην επιστολή της η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας, στις 23 Μαΐου 2016», αναφέρεται στην επιστολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: