Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Αποφάσεις Γενικού Προεδρείου Δ.Ε.Ε.Ε.Μ ΟΜΟΝΟΙΑ- Υπερησιακός Πρόεδρος Ομόνοιας Κορυτσάς κ Γρηγόρης Καραμέλος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
Την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, στους Αγίους Σαράντα, συνεδρίασε το Γενικό Προεδρείο της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ το οποία συζήτησε και αποφάσισε τα ακόλουθα:
1.  Για την εφημερίδα «Η Φωνή της Ομόνοιας»  
Ο Γενικός Πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίηση του για την αποδοχή που είχε η εφημερίδα, κυρίως από τους μόνιμους κατοίκους στην ιδιαίτερη μας πατρίδα και ειδικότερη σε αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης του  περιεχόμενου και του δικτύου διανομής. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αν θα υπάρχει καλύτερη συνεργασία και συντονισμός με τα παραρτήματα. 
2.  Έλεγχος λειτουργίας παραρτημάτων της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ
Εκτιμήθηκε η δραστηριότητα και η συνέπεια στις αρχές και τους στόχους της οργάνωσης των Παραρτημάτων Χειμάρρας, Αγίων Σαράντα και Τιράνων. Για τα παρατήματα Κορυτσάς, Αργυροκάστρου και Δελβίνου, ο Γενικός Πρόεδρος πρότεινε την τοποθέτηση υπηρεσιακών προέδρων μέχρι τις επόμενες εκλογές.
Για το Παράρτημα Δελβίνου προτάθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση για τον  κ. Σωκράτη Σπύρο
Για το Παράρτημα Κορυτσάς προτάθηκε και εγκρίθηκε η πρόταση για τον  κ. Γρηγόρη Καραμέλιο
Για το Παράρτημα Αργυροκάστρου, υπήρχε διάσταση απόψεων και θα εξεταστεί την επόμενη συνεδρίαση.
Για τους πρώην προέδρους των Παραρτημάτων Δελβίνου και Κορυτσάς κ. Μιχάλη Μποζώρη και κα. Στέλλα Πατσίλη οι οποίοι παραμένουν μέλη του Γ.Π. ο  κ. Λεωνίδας Παππάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την μέχρι τώρα συνεργασία.
3.  Διευθέτηση οικονομικών και άλλων εκκρεμοτήτων  
Το Γ.Π. ενέκρινε την αποδοχή δωρεάς της συγγραφέας κα. Σταμ. Καραγεωργίου – Πάπιστα προς τον Εκδοτικό Οίκο της ΔΕΕΕΜ – ΟΜΟΝΟΙΑ. Αποφασίστηκε  το άνοιγμα τριών τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού για την ενίσχυση της εφημερίδας, του εκδοτικού οίκου και της δημιουργίας ενός οπτιακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ)  
4.  Έγκριση ημερήσιας διάταξης και ημερομηνίας για το Γενικό Συμβούλιο
Το επόμενο Γενικό Συμβούλιο ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου.
Το προεδρεία εξέλεξε επιτροπή στην οποία ηγείται ο Γενικός Πρόεδρος ώστε να συνομιλήσουν με την ηγεσία του κόμματος ΕΕΜΜ-MEGA με στόχο την συμπόρευση στις εκλογές  
 Άγιοι Σαράντα 25/02/2017
 ................
Σημείωση Πελασγού: Συγχαίρουμε το προεδρείο της Ομόνοιας για τις αποφάσεις αυτές. Με βάση τα δεδομένα που εμείς γνωρίσουμε στην Κορυτσά, ο κ Γρηγόρης Καραμέλος αποτελεί την καλύτερη επιλογή για την περιοχή ιδιαίτερα όταν η αντικατάσταση της τελευταίας προέδρου, ήταν απαραίτητη και ίσως, κατά την άποψη πολλών εξ ημών,  θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: