Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, δι ης κατέβη ο Θεός Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα 3-3-2017


Σχόλια