Κυριακή 19 Μαρτίου 2017

Ιστορικές φωτογραφίες απο τους αγώνες των ελλήνων της Κορυτσάς για να είναι μέρος της πατρίαδας τους Ελλάδος!- Fotografi historike nga betejat e Korçarëve për të qënë pjesë e atdheut të tyre, Greqisë!

Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës duke kryer trisai mbi varrin e udhëheqësit, luftëtarit Odhisea Manika në kodrën e Profitit Ilia në Korçë

Mitropoliti i Korçës Gjermanos me anëtarët e Mbrojtjes Kombëtare të formuar në Korçë me poetin kombëtar Gjeorgjio Bajraktari

Përfaqësia e cila shkoi nga Korça në Athinë në Gusht të vitit 1913 që u paraqit para Mbretit në lidhje me aneksimin e Korçës nga Shqipëria

Lartmadhënia e tij Princi dhe pasardhësi i mbretit Gjeorgjio me Hirësinë Mitropolitin e Korçës, para Mitropolisë së Shenjtë Korçë gjatë largimit të tij më 7 Maj 1913

Deputetët e Korçës me zgjedhësit e tyre më 1 Qershor 1915


Δεν υπάρχουν σχόλια: