Κυριακή Τυφλού. Περί της δημιουργίας του ανθρώπου Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου Φλώρινα (21-5-2017)Σχόλια