Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017

Η αποχώρηση των Τσάμηδων και η συνεργασία με τούς κομμουνιστές αντάρτες - Largimi i çamëve dhe bashkëpunimi me partizanët komunistë.Η αποχώρηση των Τσάμηδων και η συνεργασία με τούς κομμουνιστές αντάρτες

.

Μετά την ήττα τού Άξονος

……….Τον Σεπτέμβριο τού 1944, οι Τσάμηδες υπό την προστασία ένοπλων δικών τους και Γερμανών «συν γυναιξί και τέκνοις», φεύγουν προτροπάδην από την Θεσπρωτία, φοβούμενοι την τιμωρό Νέμεση των εγκλημάτων των.(1)

Η έξοδος

……….Απέραντες φάλαγγες, καραβάνια σωστά με υποζύγια και «αραμπάδες» βαρυφορτωμένους, μπήκαν στο αλβανικό έδαφος, καταφύγιο και άσυλο όλων των καθαρμάτων τής Βαλκανικής, συναποκομίζοντας και τα προϊόντα τής λεηλασίας. Α! Προ παντός το πλιάτσικο! (Η λέξη είναι αρβανίτικη, πασίγνωστη σ’ ολόκληρη την Χερσόνησο τού Αίμου).

Σπαχήδες τής Κόμινφορμ!

……….Αντιγράφομε την ακόλουθη περικοπή από την Έκθεση τού Έλληνος συνδέσμου στην Βαλκανική Επιτροπή τού Ο.Η.Ε. όπως δημοσιεύτηκε στον Τύπο τής 14-7-49:

«Είναι γνωστόν ότι 16—17.000 Τσάμηδες είχον εθελουσίως εγκαταλείψει την Ελλάδα κατά το τέλος τού πολέμου και είχον καταφύγει εις την Αλβανίαν εκ φόβου μην κληθούν και δώσουν λόγον προ τής Ελληνικής Δικαιοσύνης διά τα Εγκλήματα, τα οποία είχον διαπράξει κατά την κατοχήν, εν στενή συνεργασία μετά των Ιταλικών, Αλβανικών και Γερμανικών στρατευμάτων.

Το πλήθος αυτών των ανθρώπων κατά το διάστημα τού Μαρτίου 1949 «προσεκλήθη» να καταταχθή εθελοντικώς εις τούς σχηματισμούς των συμμοριτών. Αι Αλβανικαί αρχαί εν τούτοις ήκιστα ικανοποιημένοι από τα πρώτα σχετικά αποτελέσματα, διέταξαν μεταγενεστέρως την υποχρεωτικήν επιστράτευσιν των ανδρών από 17—40 ετών. Ούτω 2—2.200 Τσάμηδες επεστρατεύθησαν μέχρι των αρχών τού μηνός Ιουνίου και επτακόσιοι, προωθήθησαν εις Ελλάδα διά Κορυτσάς κατά τα τέλη Μαρτίου και αρχάς Απριλίου 1949.

Επί των 1.300, των όποιων η στρατιωτική εκπαίδευσις εξακολουθεί, τα επόμενα στρατόπεδα στεγάζουν περίπου το τρίτον: α) Στρατόπεδον Σίακ 400, β) Στρατόπεδον Αργυρόκαστρου 50.

Δυνάμεθα όθεν να υπολογίσωμεν εις πλέον των 5.700 ανδρών το προϊόν τής επιστρατεύσεως, την οποίαν η Αλβανία ηδυνήθη κατά το τελευταίον εξάμηνον να ενεργήση επί τού ιδίου της εδάφους, ίνα ενίσχυση τας δυνάμεις των εν Ελλάδι αγωνιζομένων συμμοριτών».

……….Τον ληστρικόν αυτόν συρφετό των Τσάμηδων, που μέσα στα κύτταρα των ζει ακόμη ο αταβισμός πέντε αιώνων προδοσίας, χαμερπούς υλισμού και εγκληματικότητος, οργανώνει η Κόμινφορμ σε ένοπλα στίφη, εντασσόμενα είτε στον «στρατό» τού ακκιζομένου ερυθρού δικτατορίσκου τής Αλβανίας Εμβέρ Χότζα, είτε στις ληστοσυμμορίες τού Κ.Κ.Ε. μαζί με διεθνή αποβράσματα και κάθε λογής καθάρματα «γιά να απελευθερώσουν την Ελλάδα από το μοναρχοφασισμό και την Αμερικανοκρατία».

(1) Μόνον 30 (τριάκοντα) Τσάμηδες έμειναν αμέτοχοι των εγκλημάτων. Σήμερα στην Ελλάδα (Θεσπρωτία) ζουν 232 άτομα από αυτούς και απολαύουν όλων των δικαιωμάτων τού Έλληνος πολίτου υπό καθεστώς αδιαβλήτου ισονομίας και ισοπολιτείας, ο δε μεγαλόφρων πληθυσμός δεν επιδεικνύει καμμία απολύτως εχθρότητα απέναντί των.

***Πηγή: Το έργο τού Χαρίτωνος Λάμπρου, «Τσάμηδες και Τσαμουριά», εκδοθέν στην Αθήνα το 1949.

Πληροφορία εικόνας:. Ο στρατηγός Alberto Pariani επιθεωρεί αλβανούς
Largimi i çamëve dhe bashkëpunimi me partizanët komunistë.Pas mundjes së Boshtit

..... në shtator të vitit 1944, çamët nën mbrojtjen e armatosur të njerëzve të tyre dhe të gjermanëve “së bashku me gratë dhe fëmijët”, u larguan në grup nga Thesprotia duke pasur frikë nga Nemesi ndëshkuese e krimeve të tyre (1).

Eksodi

.......... Turma të pafundme, karvanë të tërë me kafshët dhe “arapët” të ngarkuar rëndë, hynë në territorin shqiptar, strehë dhe azil i të gjithë mbeturinave të Ballkanit, duke marrë me vete dhe produktet e plaçkitjes. A! Kryesisht plaçkën e rrëmbyer.


Spahinjtë e Komniform!


.... Po kopjojmë pjesën që pason nga raportin e kontaktit Helen në Ballkan të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, siç u publikua në shtyp më 14 -7- 49:


“Është e njohur që 16-17.000 çamë ishin larguar nga Greqia me vullnet të lirë gjatë fundit të luftës dhe ishin strehuar në Shqipëri nga frika se mos jepnin llogari në Drejtësinë Helene për Krimet, të cilat kishin bërë gjatë periudhës së pushtimit, në bashkëpunim të ngusht me forcat ushtarake shqiptare, italiane e gjermane.


Kjo turmë njerëzish gjatë periudhës së Marsit 1949 “u ftua” që të bëhej pjesë, në mënyrë vullnetare në çetat e rebelëve. Autoritetet shqiptare të kënaqura nga rezultatet e para, urdhëruan  më vonë rekrutimin e detyrueshëm të burrave nga 17-40 vjet. Kështu 2000-2200 çamë u rekrutuan deri në fillim të muajit Qershor dhe shtatëqind u futën në Greqi nëpërmjet Korçës nga fundi i Marsit dhe në fillim të Prillit 1949.
Nga 1300, të cilët vazhdojnë stërvitjen ushtarake, kampet ushtarake që pasojnë kanë pothuajse një të tretën e tyre: a) kampi ushtarak Shijak 400, b) Kampi ushtarak i Gjirokastrës 50.

Kemi mundësi që të llogaritim se më shumë se 5700 persona janë produkt rekrutimi, të cili Shqipëria mundi të bënte gjatë gjashtëmujorit të fundit në territorin e saj me qëllim përforciin e forcave rebele që luftojnë në Greqi”.


...... këtë farë hajdutësh të çamëve, që brenda qelizave të saj jeton tradhëtia e pesë shekujve, me materializmin e paepur dhe kriminalitetin,  e organizon dhe armatos Kominform, duke i rënditur sa në rradhët e “ushtrisë” të diktatorit të kuq të Shqipërisë Enver Hoxha, sa dhe në çetat e hajdutëve të Partisë Komuniste Greke së bashku me fundërina dhe plehra të çdo lloji  “që të çlironin Greqinë nga monarkofashizmi dhe Amerikanokratia”.(1) Vetëm 30 (tridhjetë) çamë nuk morën pjesë në krime. Sot në Greqi (Thesproti) jetojnë 232 nga ata dhe kanë të gjitha të drejtat e qytetarit Helen nën pushtetin e barazistë së padiskutueshme, ndërsa popullata vendase nuk tregon asnjë lloj armiqësie përballë tyre.
Burimi: Vepra e Haritonos Lamprou “Çamët dhe Çamëria” publikuar në Athinë në vitin 1949.


Foto: Gjenerali Alberto Pariani inspekton shqiptarët
Përktheu dhe Përgatiti Pelasgos Koritsas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: