28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ


Σχόλια