Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2017

Μη σκέφτεσαι... - Mos mendo....

1.   Μη σκέφτεσαι.
2.    Αν σκέφτεσαι μη μιλάς.
3.    Αν σκέφτεσαι και μιλάς μη γράφεις.
4.    Αν σκέφτεσαι, μιλάς, γράφεις, μην υπογράφεις.
5.    Αν σκέφτεσαι, μιλάς, γράφεις, υπογράφεις ... μην ξαφνιάζεσαι μετά. Τζερζίνσηκη      1.   Mos mendo.
      2.   Nëse mendon, mos fol
    3.   Nëse mendon dhe flet, mos shkruaj.
   4.   Nëse mendon, flet, shkruan, mos nënshkruaj (firmos).
    5.   Nëse mendon, flet, shkruan, nënshkruan ... mos u çudit pastaj. 
Xerzinski
 

Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: