Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Μη σκέφτεσαι... - Mos mendo....

1.   Μη σκέφτεσαι.
2.    Αν σκέφτεσαι μη μιλάς.
3.    Αν σκέφτεσαι και μιλάς μη γράφεις.
4.    Αν σκέφτεσαι, μιλάς, γράφεις, μην υπογράφεις.
5.    Αν σκέφτεσαι, μιλάς, γράφεις, υπογράφεις ... μην ξαφνιάζεσαι μετά. Τζερζίνσηκη      1.   Mos mendo.
      2.   Nëse mendon, mos fol
    3.   Nëse mendon dhe flet, mos shkruaj.
   4.   Nëse mendon, flet, shkruan, mos nënshkruaj (firmos).
    5.   Nëse mendon, flet, shkruan, nënshkruan ... mos u çudit pastaj. 
Xerzinski
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: