Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Αρχιμ. Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, Φλώρινα 12.11.2017Σχόλια