Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Δελτίο τύπου ἐκδήλωσης μὲ θέμα: “Βόρειος Ἤπειρος, ἕνα ματωμένο κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ”, Θεσσαλονίκη 3-12-2017

Τήν Κυριακή 3 Δεκεμβρίου τά γραφεῖα τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης στή Θεσσαλονίκη γέμισαν μέ κόσμο καί συναίσθημα. Ἡ τρισχιλιόχρονη διαδρομή τῆς  ἱστορίας τῆς Βορείου Ἠπείρου πού τρεῖς φορές  κερδήθηκε μέ τό σπαθί καί ἄλλες τόσες ἡττήθηκε στό διπλωματικό τραπέζι ξεδιπλώθηκε μέσα ἀπό μιά λεπτομερή παρουσίαση μέ σπάνιες φωτογραφίες. Ἡ ἱστορία μᾶς διδάσκει.  Ενας σκοπός τοῦ Σωματείου τῆς Ἑνωμένης Ρωμηοσύνης εἶναι νά κρατᾶ μέσα ἀπό παρόμοιες ὁμιλίες ζωντανές τίς μνῆμες τοῦ Ἔθνους μας. Ἡ κυρία Καραγεωργίου-Πάπιστα καί ὁ πρόεδρος τῆς ΣΦΕΒΑ κ. Φιλόθεος Κεμετσετζίδης ταξίδεψαν, ἐνημέρωσαν καί κατατόπισαν τό κοινό. Τούς εὐχαριστοῦμε.
Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: