Ενίσχυση του έργου!

Ενίσχυση του έργου!

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Η Κυβέρνηση αποϕασίζει την κατασκευή των νεκροταϕείων των Ελλήνων πεσόντων του Έπους του ‘40


Η κυβέρνηση Ράμα αποϕάσισε να κάνει το πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της επίλυσης των διαϕωνιών με την Ελλάδα, αποϕασίζοντας την κατασκευή των νέων νεκροταϕείων των ελλήνων ϕαντάρων που έπεσαν στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του ιταλο-ελληνικού πολέμου του 1940-1941.   
Πρόκειται για έναν από τις βασικότερους όρους ποτ έχει θέσει κάθε ελληνική κυβέρνηση στις ελληνο-αλβανικές συνομιλίες. Η απόϕαση ελήϕθη κατά την τελευταία  σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου, την Τετάρτη, στις 13 Δεκεμβρίου. Φαίνεται ότι οι διήμερες διαβουλεύσεις, στις 11-12 Νοεμβρίου μεταξύ των δύο ΥΠΕΞ, Νίκο Κοτζιά και Ντιτμίρρ Μπουσάτι, στο νησί της Κρήτης, δεν ήταν και τόσο ατελέσϕορες, όπως επισήμως ανακοινώθηκε.     
Η συνάντηση της Κρήτης παρήγαγε μια συμϕωνία, από την οποία η απόϕαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στις 13 Δεκεμβρίου, όσο που αποκάλυψε την πρώτη σελίδα της. Έτσι, αναμένεται, ώστε παραμονές του δεύτερου γύρου ελληνο-αλβανικών συνομιλιών, ξανά μεταξύ των Κοτζιά και Μπουσάτι, που αυτή τη ϕορά θα διεξαχθούν στην Κορυτσά, στις 20 Ιανουαρίου, η αλβανική πλευρά παρακάθεται στο τραπέζι ως συνομιλητής καλής θελήσεως απέναντι στους Έλληνες.    .  
Τα νεκροταϕεία δεν περιορίζονται αριθμητικά
Σήμερα στη χώρα ,ας υπάρχουν δυο νεκροταϕεία των ελλήνων ϕαντάρων, ένα στην Κλεισούρα κι ένα άλλο στο χωριό Βουλιαράτες της Δρόπολης. Αυτά τα νεκροταϕεία κατασκευάστηκαν  κατά τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης Μπερίσα, που τα έχει προσδιορίσει με αποϕάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010 και τ0 2912. Στην τωρινή απόϕαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν προσδιορίζεται πόσα νεκροταϕεία θα κατασκευαστούν και ούτε οι χώροι που θα κατασκευαστούν.  
Σύμϕωνα με την απόϕαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, προκύπτει ότι τα νεκροταϕεία δεν περιορίζονται σε αριθμό και ούτε σε χωροδιαταξιακά. Μάλλον, η ϕράση που περικλείει την απόϕαση ότι «επιϕορτίζονται οι περιϕερειάρχες των περιϕερειών που θα γίνουν οι εργασίες για την εϕαρμογή αυτής της απόϕασης», όπου η αναϕορά γίνεται στον πληθυντικό, σαϕέστατα υπονοεί ότι πρόκειται για νεκροταϕεία που θα κατασκευαστούν σε μερικές περιϕέρειες.   .      
Τα ιδρύματα
Στην απόϕαση του Υπουργικού Συμβουλίου ορίζονται τα ιδρύματα που θα ασχοληθούν με τη διαδικασία, τα οποία είναι: Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πρωτεύοντα ρόλο, διότι σύμϕωνα με την απόϕαση του Υπουργικού Συμβουλίου «Το Υπουργείο των Εσωτερικών, κατόπιν συνεργασίας με τους δήμους, οι οποίοι θα είναι μέρος της διαδικασίας έρευνας, ταυτοποίησης, εκταϕής και ταϕής των οστών, να εξασϕαλίσει όλες τις τις άδεις για τη διαδικασία, να καταρτίσει όλα τα συνοδευτικά έγγραϕα, καθώς και να λάβει όλα τα μέτρα για να γίνει δυνατή η έναρξη και η συνέχιση της διαδικασίας προς εϕαρμογή της συμϕωνίας».    
Εντωμεταξύ, το Υπουργείο Αμύνης και το Υπουργείο Υποδομών κι Ενέργειας θα παρακολουθήσουν τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των εδαϕών για την κατασκευή των ησυχαστηρίων των ελλήνων ϕαντάρων που έπεσαν κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940-1941. Το Υπουργείο Αμύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, θα αναλάβουν όλες τις νομικές διαδικασίες για να παραλάβουν υπό διαχείριση των εδαϕών για την κατασκευή των ησυχαστηρίων.   
Επίσης, ο περιϕερειάρχης της περιϕέρειας όπου θα διεξαχθούν οι διαδικασίες έρευνας και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους, θα πρέπει να προσϕέρει όλες τις απαιτούμενες υποδομές για την εϕαρμογή της διαδικασίας της έρευνας, ταυτοποίησης, εκταϕής-ταϕής δική τους επικράτεια. Επίσης ορίζονται κι άλλες τεχνικές λεπτομέρειες, προσδιορίζοντας διάϕορα ιδρύματα για την καλή έκβαση της προσπάθειας.    
Η απόϕαση του Υπουργικού Συμβουλίου
Σύμϕωνα με το άρθρο 100 του Συντάγματος και των άρθρων 4 και 5 της συμϕωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την έρευνα, την εκταϕή, την ταυτοποίηση και την ταϕή των ελλήνων ϕαντάρων που έπεσαν στην Αλβανία κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού Πολέμου του 1940-1941 και για την κατασκευή των ησυχαστηρίων γι αυτούς, εντός της επικράτειας της Αλβανικής Δημοκρατίας, επικυρωμένη με το νόμο αρ. 10256, στις 25.3.2010, μετά από πρόταση του Υπουργού Αμύνης, το Υπουργικό Συμβούλιο αποϕάσισε:
1. Το Υπουργείο Αμύνης και το Υπουργείο Υποδομών να παρακολουθήσουν τη διαδικασία απαλλοτρίωσης των εδαϕών για την κατασκευή των ησυχαστηρίων των ελλήνων στρατιωτικών που έπεσαν κατά τον ελληνο-ιταλικό πόλεμο του 1940-1941, όπως ορίζεται βάσει της συμϕωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανικής Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για την έρευνα, εκταϕή, ταυτοποίηση και ταϕή των ελλήνων στρατιωτικών που έπεσαν κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940-1941 και για την κατασκευή των ησυχαστηρίων γι αυτούς εντός της επικράτειας της Αλβανικής Δημοκρατίας, επικυρωμένη με το νόμο αρ.10256, ημερομηνίας 25.3.2010, βάσει του νόμου αρ. 8561, ημερομηνίας 22.12.1999 «Για τις απαλλοτριώσεις και την ανάληψη προς προσωρινή χρήση της περιουσίας ατομικής ιδιοκτησίας για δημόσιο συμϕέρον», τροποποιημένος. 
2. Το Υπουργείο Αμύνης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, να αναλάβει όλες τις νομικές διαδικασίες για την ανάληψη υπό διαχείριση των εδαϕών για την κατασκευή των ησυχαστηρίων, σύμϕωνα με το νόμο αρ. 8743, ημερομηνίας 22.2.2001 «Περί ακινήτων περιουσιών του κράτους».   
3.Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεργασία με τους δήμους, οι οποίοι θα είναι μέρος της διαδικασίας έρευνας, ταυτοποίησης, εκταϕής και ταϕής των οστών, να εξασϕαλίσει όλες τις άδειες για τη διαδικασία, να καταρτίσει τα συνοδευτικά έγγραϕα, καθώς και να αναλάβει όλα τα μέτρα για να γίνει δυνατή η έναρξη και η συνέχιση της διαδικασίας προς εϕαρμογή της αποϕάσεως.
4.Ο περιϕερειάρχης της περιϕέρεις όπου θα διεξαχθούν οι εργασίες έρευνας, ταυτοποίησης, εκταϕής και ταϕής των οστών, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους δήμους, να προσϕέρει όλη την απαιτούμενη υποδομή για την εϕαρμογή της διαδικασίας έρευνας, ταυτοποίησης, εκταϕής και ταϕής στην επικράτειά τους.
5. Με εντολή του Πρωθυπουργού, κατ  εϕαρμογή των άρθρων 2 παράγραϕος 5 και 4 σημείο «α» της συμϕωνίας, να οριστούν οι εμπειρογνώμονες της αλβανικής πλευράς στην Μικτή Επιτροπή των Αλβανών και Ελλήνων Εμπειρογνωμόνων για την έρευνα, την εκταϕή, την ταυτοποίηση και την ταϕή των οστών, καθώς και τους επιτόπου εμπειρογνώμονες της αλβανικής πλευράς. 
6. Τα υπουργεία και τα υπόλοιπα κρατικά ιδρύματα που θα εκπροσωπούνται με εμπειρογνώμονες στην επιτόπου Μικτή Επιτροπή να αντιμετωπίσουν τα έξοδα για την εϕαρμογή των καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Το Υπουργείο Αμύνης, κατ εϕαρμογή της παραγράϕου 8 του άρθρου 1 της συμϕωνίας, να διοργανώσει, σε συνεργασία με την ελληνική πλευρά, τις επίσημες τελετές προς μνημόνευση των πεσόντων στον πόλεμο κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου.
8. Το Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα για την εϕαρμογή όλων των διαδικασιών των εκτελωνισμών και της υπεξαίρεσης από τους τελωνιακούς δασμούς, βάσει του νόμου 10256, ημερομηνίας 25.3.2010.
9. Η απόϕαση αρ. 496, ημερομηνίας 29.6.2011 του Υπουργικού Συμβουλίου «Για την εϕαρμογή της συμϕωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου της Αλβανικής Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την έρευνα, την εκταϕή, την ταυτοποίηση και την ταϕή των ελλήνων στρατιωτικών που έπεσαν κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου του 1940-1941 και για την κατασκευή των ησυχαστηρίων γι  αυτούς, εντός της επικράτειας της Αλβανικής Δημοκρατίας, επικυρωμένη με το νόμο αρ.10256, ημερομηνίας 25.3.2010» ακυρώνεται.
10. Επιϕορτίζονται το Υπουργείο Αμύνης, το Υπουργείο Υποδομών κι Ενέργειας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών κι Οικονομίας και οι περιϕερειάρχες των περιϕερειών όπου θα γίνουν οι εργασίες για την εϕαρμογή αυτής της αποϕάσεως. 
Η εϕαρμογή αυτής της αποϕάσεως ισχύει μετά τη δημοσίευση στο «ΦΕΚ».
Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
EDI RAMA
Πηγή: shqiptarja.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: