Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ


Σύντομη περιγραφή
Πρωτογενές υλικό μαρτυριών για τους διωγμούς των Ελλήνων στην Ανατολική Βόρειο Ήπειρο.
http://www.myrofyllo-merokovo.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια: