Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018

Το τέλος μιας εποχής! - Fundi i një Epoke!

Ο Γάλλος Φωτογράφος Michel Setboun έχει επισκεφτεί αρκετές φορές την Αλβανία: κατά την δικτατορία, όταν έπεσε η δικτατορία και κατά την δημοκρατική μετάβαση της χώρας.
Αυτός έχει φυλάξει τα ανεξίτηλα ίχνη της περιόδου της δικτατορίας, τα οποία τα αγγίζει κανείς στα πρόσωπα των αλβανών που έχει φωτογραφίσει. 99 φωτογραφίες είναι στην έκθεση που έχει ανοίξει στα Τίρανα. Κάποιες από αυτές σας τις παρουσιάζουμε

Fotografi francez Michel Setboun e ka vizituar disa herë Shqipërinë: gjatë diktaturës, kur diktatura ra dhe gjatë tranzicionit demokratik të vendit. Ai ka ruajtur në fokus gjurmët e pashlyeshme të periudhës së diktaturës, të cilat shprehen në fytyrat e vrenjtura të shqiptarëve që ka fotografuar. 99 foto janë pjesë e ekspozitës të hapur në qendrën COD në Tiranë.

















Share This
Previous Post
Next Post

Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους∙ καθώς εγώ σας ηγάπησα, και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους. (Ιωάννης, ιγ΄:34--35).---Një porosi të re ju le juve: Të doni njëri-tjetrin, siç ju desha unë dhe ju të doni njëri-tjetrin. Prej kësaj do t'ju njohin ju të gjithë se jeni nxënësit e mi, në qoftë se keni dashuri për njëri-tjetrin" Joani 13,34-35.

0 comments: