Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018

Παλαιός γερμανικός σχολικός χάρτης της αρχαίας Ηπείρου - φυσικά η Αλβανία δεν αναφέρεται πουθενά! - Hartë gjermane e pasluftës, as që përmendet Shqipëria!

Ένας παλαιός γερμανικός χάρτης, του 1953, φτιαγμένος για να αναρτάται σε τοίχους γερμανικών σχολείων, στην έκταση της Ηπείρου, σημειώνει τους Χάονες στα παράλια, τους Παραβαίους, τους Ατιντάνες, τους Τυμφαίους, τους Αθαμάνες, τους Δρύοπες, τους Δόλοπες, και τους Θεσπρωτούς – φυσικά ούτε λόγος για Αλβανία και Αλβανούς!
Και φυσικά στα όρια της Ηπείρου σημειώνει και την νήσο Σάσωνα.
Ο χρωματιστός χάρτης αυτός ανηρτάτο στα γερμανικά σχολεία, ανάμεσα σε δύο ξύλινους ράβδους.
Σημειώνει την Ελλάδα στην κλασσική αρχαιότητα. Δείχνει την διοικητική διαίρεση με βάση τις Ιωνικές, Δωρικές, Αιολικές και Θεσσαλικές πόλεις. Όλα τα γεωγραφικά ονόματα είναι στα Λατινικά.
Επάνω από τον χάρτη γράφει: «Albert van Kampen, Graecia». Παρακάτω: «VEB Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha / Γεωγραφικό-Χαρτογραφικό Ινστιτούτο Gotha».
Η κλίμακά του είναι 1:375000.
Ο χάρτης αυτός της Ελλάδος είχε κυκλοφορήσει αρχικώς το 1889 και επεξεργάσθηκε από τον Albert van Kampen (1842-1899).

Një hartë e vjetër gjermane, e vitit 1953, e krijuar pë tu vendosur në murret e shkollave gjermane, në zonën e Epirit ka shënuar, Kaonët, Paravenjtë, Antitanët, Timfeut, Athamanët, Dhriopët, Dholopët dhe Thesprotët - natyrisht asnjë fjalë për Shqipëri dhe Shqiptarë!
Natyrisht si kufij natyralë të Epirit ka shënuar ishullin Sazan. Harta e ngjyrosur varej në shkollat gjermane në dy steka druri. Ka të shënuar Greqinë gjatë antikitetit klasik. Tregon ndarjen administrative me bazë qytetet, Ionike, Dorike, Eolike dhe Thessalike. Të gjitha emërtime gjeografike janë në latinisht.
Mb Hartë Shkruan «Albert van Kampen, Graecia».  Më poshtë: «VEB Geographisch-Kartographische Anstalt Gotha/ Instituti Hartografisë Gëte"
Shkalla 1:375000. Kjo hartë e Greqisë kishte qarkulluar si fillim në vitin 1889 dhe u përpunua nga Albert van Kampen (1842-1899).


Δεν υπάρχουν σχόλια: