Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Τύπου - DEKLARATË PËR SHTYP

Δημοκρατική Ένωση Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας 

«ΟΜΟΝΟΙΑ»

Αγ. Σαράντα στις 17 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση Τύπου

Θέμα: Απαράδεκτη ενέργεια περιορισμού των ελευθεριών της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας η δήμευση βιβλίων και η απόπειρα δίωξης εις βάρος του Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αργυροκάστρου Π. Μπάρκα
Από κάθε άποψη καταδικαστέες κρίνονται οι ενέργειες τελωνειακών και αστυνομικών αρχών ώστε να δημεύσουν και στη συνέχεια εγείρουν κατηγορία για το περιεχόμενο τους, βιβλία που υπό την ευθύνη του Προέδρου του κ. Παναγιώτη Μπάρκα, μεταφέρονταν για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας, Λογοτεχνίας και Ελληνικού Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Αργυροκάστρου. Αποτελούσαν δε δωρεές διαφόρων πανεπιστημιακών εδρών και ιδρυμάτων απ’ την Ελλάδα στα πλαίσια συνδρομή για το Τμήμα.
Οι τίτλοι που έχουν δημευθεί δεν έχουν τίποτε το μεμπτό ή επικίνδυνο τόσο για το αλβανικό έθνος, την εδαφική ακεραιότητα ή και την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των λαών όπως διατείνονται οι αστυνομικές αρχές με το σχετικό πρακτικό δήμευσης και άλλο τόσο τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αναπαράγουν την σχετική πληροφορία.
Οι ενέργειες αυτές αποτελούν πράξη κρατικής παρεμβατικότητας για τη χειραγώγηση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας και αποτελούν βάναυση και απροκάλυπτη παραβίαση του δικαιώματος της στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, στην ελεύθερη κατάρτιση και ειδικά στο δικαιώματα επικοινωνίας με τη μητέρα Πατρίδα.
Επί το πλείστον αφήνουν έκθετη την αλβανική πολιτεία σε ότι αφορά γενικότερες δεσμεύσεις της σε αρχές που ισχύουν στην ΕΕ και κατοχυρώνονται από συμβάσεις της ΟΥΝΕΣΚΟ για την διακίνηση άνευ εμποδίων συγγραφικού υλικού με δηλωμένο τα δικαιώματα του δημιουργού και  των ιδεών.
Ως ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ όχι απλά συμπαραστεκόμαστε στον Πρόεδρο του Τμήματος για την προσπάθεια του εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης, στο εν γένει καλοπροαίρετο έργο όλου του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος, αλλά τους παροτρύνουμε ώστε να προβούν σε όλα τα έννομα μέσα καταδίκης της επιχειρούμενης εκστρατείας εκφοβισμού και καταπίεσης της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Bashkimi Demokratik i Minoritetit Etnik Grek

ΟΜΟΝΟΙΑ


DEKLARATË PËR SHTYP

Sarandë, më 17 dhjetor 2018

Tema: Veprim i papranueshëm për kufizim të lirive të Minoritetit Etnik Grek sekuestrimi provizor i librave dhe tentative për penalizim në dëm të Përgjegjësit të Departamentit të Filologjisë Helenike të Universitetit të Gjirokastrës, P. Barka.
 Nga çdo pikëpamje çmohen të dënueshme veprimet e autoriteteve doganore dhe policore që të sekuestrojnë dhe në vijim të ngrenë akuzë për përmbajtjen e tyre, libra që nën përgjegjësinë e Përgjegjësit të tij z. Panajot Barkas, transportoheshin për pasurim të Bibliotekës së Departamentit të Gjuhës, Letërsisë dhe Civilizimit Helenik të Universitetit të Gjirokastrës. Përbëjnë ato dhuratë të katedrave të ndryshme dhe insttitucioneve universitare nga Greqia në kuadrin e kontributit të tyre për Universitetin në fjalë.
Titujt që janë sekuestruar nuk kanë asgjë të dyshimtë ose aq më shumë të rrezikshme si për kombin shqiptar, për tërësinë territoriale ose edhe për koekzistencën paqësore mes popujve, sikundër pretendojnë autoritetet policore me procesverbalin respektiv ose aq më shumë Mjetet e Informimit masiv që riprodhojnë informacionin.
Këto veprime përbëjnë akte ndërhyrjeje shtetërore për manipulimin e Minoritetit Etnik Grek dhe përbëjnë shkelje të hapur dhe të tejet të rëndë të së drejtës së përdorimit të Gjuhës Greke, të arsimimit të lirë dhe në veçanti të së drejtës së sanksionuar për komunikim të lirë me Atdheun amë.
Për më tepër ekspozojnë shtetin shqiptar përsa i përket angazhime të tij më të gjera në parimet që vlejnë në BE dhe sanksionohen nga traktate të UNESCO-s për lëvizjen pa pengesa të librit me të drejta të autorit të deklaruara dhe ideve.
Si BDMEG OMONOIA jo thjesht solidarizohemi me Përgjegjësin e Departamentit për përpjekjen e tij në pasurimin e Bibliotekës, në punën në përgjithësi dhe me predispozicionin më pozitiv të personelit didaktik të Departamentit, por i nxisim ata të ndërmarrin të gjitha hapat ligjorë të dënimit së kësaj fushate në tentativë të frikësimit dhe represionit të lirisë akademike.

Zyra e Shtypit dhe Komunikimit

Δεν υπάρχουν σχόλια: