Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου Φλώρινα (7-1-2019)


Σχόλια