Featured Post

Στην αρχή των Παρακλήσεων - Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου Φλώρινα!! 2 8 2020

Εικόνα

Στηρίξτε το έργο μας!

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.).-Udhëzime në lidhje me të drejtën e studimit në Arsimin e Lartë në Greqi të kategorive a) Të huaj (nxënës të gjimnazeve jashtë Komunitetit Europian.) 2019

2018 10 08 20 26 14
 Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Β) Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. έτους 2019.

Udhëzime në lidhje me të drejtën e studimit në Arsimin e Lartë në Greqi të kategorive a) Të huaj (nxënës të gjimnazeve jashtë Komunitetit Europian.) dhe b) Nxënës të gjimnazeve ose shkollave respektive të vendeve anëtare të K.E për vitin 2019.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Από τι κινδυνεύουν τα παιδιά εάν φορούν μάσκα; - Nga çfarë rrezikohen fëmijët nëse mbajnë maska?

Ιταλίδα πολιτικός εξηγεί γιατί μισούν εμάς τους Έλληνες ! - Politikania Italiane shpjegon pse na urrejnë ne grekëve.

Η Bορειοηπειρώτισσα σύζυγος του Tom Hanks