Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020

Γιατί το άρθρο 22 για την Απογραφή του Πληθυσμού καταπατά τα δικαιώματα την Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας! - Pse neni 22 për censusin shkel të drejtat e Minoritetit Etnik Grek!

 


Meqenese po shoh indiferentizem, per te mos thene heshtje aprovuese, nga parti apo shoqata te minoritetit grek, lidhur me ligjin e regjistrimit te popullsise e banesave po jap sqarime te metejshme lidhur me te.

Ligji per Regjistrimin e popullsise e banesave nga parlamenti ne tetor, ka mjaft probleme, te cilat ne teresine e tyre drejtohen ne shkelje te lirive e te drejtave te njeriut, minoriteteve e ne vecanti, ne dem te minoritetit etnik grek.

Po argumentoj disa:

1. Sipas nenit 22 dhenia e informacionit te rreme perben kundravajtje administrative dhe denohet me gjobe nga 50000 leke deri ne 100000 leke.

Informacion i rreme konsiderohet ai qe eshte jo konform dokumentave shteterore zyrtare. Dmth nese une, Ligoraq Karamelo ne regjistrim deklaroj se i perkas kombesise greke-ky konsiderohet informacion i rreme, sepse ne regjistrin zyrtar te gjendjes civile Korce kombesia ime nuk eshte greke!!! Dhe une denohem me gjobe sipas ketij ligji!!! Dhe kjo menyre sjelljeje e ligjit, drejtohet kunder te gjithe atyre qe ndjehen e deklarojne kombesine greke, qe nuk jetojne ne "zonen e minoritetit", si ne Korce, Himare, Permet, Kolonje etj.

2. Ne po kete nen, pra ne nenin 22 thuhet me tej:

Refuzimi per te dhene informacion per perkatesine etnike, per fene e gjuhen nuk perben kundravajtje administrative e nuk denohet me gjobe.

Dmth me kete paragraf stimulohet prirja e shtetasve per te mos u pergjigjur per keto rubrika. Njekohesisht, nenkuptohet se po u pergjigje, u deklarove, por jep informacion te rreme, perben kundravajtje administrative e denohet me gjobe!!!

Nese ky nen do te ishte konform standarteve duhet te formulohet:

Vetedeklarimi ( jo Refuzimi) per perkatesine etnike, per fene e gjuhen nuk perben kundravajtje administrative, e per rjedhoje, nuk denohet me gjobe.

Nje formulim tinzar e me pasoje ndaj pretendimeve te pakicave e jo vetem eshte formulimi i nenit 2 pika 2.

Aty ligji ngarkon INSTAT-in te formuloje pyetesorin e censusit dhe thote:

Pyetesori MUND te permbaje pyetje per perkatesine etnike, per fene e gjuhen ...dmth kjo MUND eshte evazive, edhe permban edhe s'permban, si te doje INSTAT i.

Fjala MUND duhet patjeter te zevendesohet me fjalen DUHET, qe te detyroje INSTAT-in qe pyetesori te permbaje pyetje per perkatesine etnike, gjuhen e fene.

Perpos te gjithave, ligji ka nje pasaktesi te madhe, nje handikap qe e zhvlereson, duke shkelur rende lirite e te drejtat e njeriut.

Nga njera ane thuhet se regjistrimi kryhet per nevoje statistikore, mbledhje te dhenash etj, nga ana tjeter ai prek, atakon, merret konkretisht me individin, i  kontrollon te dhenat, e kercenon e i vendos gjobe.!!!

Zgjidhja konceptuale e ligjit do te vije po te hiqet neni 22 dhe ato qe kane lidhje me te. Asnje shtet ne Europe nuk vendos gjoba per individin gjate regjistrimit te popullsise.

Keto jane arsyet qe do te kerkojme amendimin e ketij ligji ne kuvend.

 

Ligoraq Karamelo, deputet.

 

Αφού διακρίνω μια αδιαφορία, για να μην πω εγκριτική σιωπή, από κόμματα ή συλλόγους την Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, σχετικά με το νόμο για  την απογραφή του πληθυσμού και των κατοικιών, παρουσιάζω περεταίρω διευκρινήσεις σχετικά μ’ αυτό.

Ο νόμος για την Απογραφή του Πληθυσμού και των Κατοικιών από την βουλή τον Οκτώβριο, τα οποία στο σύνολο τους αφορούν την καταπάτηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ανθρώπου, ιδιαίτερα των μειονοτήτων, εις βάρος την Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας.

1.   Σύμφωνα με το άρθρο 22 η δήλωση ψευδών  πληροφοριών αποτελεί διοικητική παράβαση και αυτό τιμωρείτε με πρόστιμο από 50000 λεκ μέχρι 100000 λεκ.

Ψευδείς πληροφορία θεωρείτε αυτή που δεν είναι σύμφωνα με τα δημόσια επίσημα έγγραφα. Δηλαδή, εάν εγώ ο Γρηγόρης Καραμέλος κατά την απογραφή δηλώσω πως ανήκω στην Εθνική Ελληνική Μειονότητα, αυτή η πληροφορία θεωρείτε ψευδής, αφού στο επίσημα μητρώα του ληξιαρχείου η εθνικότητα μου δεν είναι ελληνική!!! Για το λόγο αυτό εγώ τιμωρούμε με πρόστιμο σύμφωνα με το νόμο αυτό!!

Αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς του νόμου, στοχεύει όλους όσους δηλώσουν την ελληνική εθνικότητα και δεν ζουν στην «μειονοτική ζώνη», όπως στην Κορυτσά, Χιμάρα, Πρεμετή, Κολόνια, κλπ.

2.   Στο ίδιο άρθρο, δηλαδή στο άρθρο 22, αναφέρεται:

Η άρνηση δήλωσης πληροφοριών σχετικά με την εθνική ταυτότητα, την θρησκεία, την γλώσσα δεν αποτελεί διοικητικό παράπτωμα και δεν τιμωρείτε με νόμο.

Δηλαδή στην παρακάτω παράγραφο ενισχύεται η τάση των υπηκόων ώστε να μην απαντήσουν στα σημεία αυτά. Συγχρόνως, υπονοείτε πως αν απαντήσεις, αλλά δίνεις ψευδείς πληροφορίες,  τελείς  διοικητική παράβαση που τιμωρείται με πρόστιμο!

Αν το άρθρο αυτό θα ήταν σύμφωνα τις προδιαγραφές θα πρέπει να συνταχθεί:

Η αυτοδήλωση ( όχι η άρνηση) για την εθνική ταυτότητα, την θρησκεία και την γλώσσα δεν αποτελεί διοικητικό παράπτωμα, παράβαση και ως επακόλουθο δεν τιμωρείται με πρόστιμο.

Μια ύπουλη διατύπωση και με συνέπειες σύμφωνα για τους ισχυρισμούς  των μειονοτήτων και όχι μόνο, αποτελεί η διατύπωση του άρθρου 2 σημείο 2.

 

Εκεί ο νόμος αναθέτει στο Εθνικό Κέντρο Στατιστικών της Αλβανίας να συνθέσει το ερωτηματολόγιο της απογραφής και να πει:

Το ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΕΙ να περιέχει ερωτήσεις για την εθνική ταυτότητα, την θρησκεία και την γλώσσα.. δηλαδή αυτό το ΜΠΟΡΕΙ, είναι σχετικό, αφού και περιέχει και δεν περιέχει, όπως θέλει το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών της Αλβανίας.

Ο όρος ΜΠΟΡΕΙ πρέπει να αντικατασταθεί οπωσδήποτε με την λέξη ΠΡΕΠΕΙ, ώστε να υποχρεώσει το Εθνικό Κέντρο Στατιστικών, το ερωτηματολόγιο να περιέχει ερωτήσεις για την εθνική ταυτότητα, την γλώσσα και την θρησκεία.

Εκτός όλων των άλλων, ο νόμος περιέχει μεγάλες ανακρίβειες  ένα μειονέκτημα που τον υποβιβάζει, καταπατώντας βαριά τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Από την μία αναφέρεται πως η απογραφή γίνεται για στατιστικούς λόγους, συγκέντρωση δεδομένων κ.α και από την άλλη αγγίζει, επιτίθεται,  ασχολείται συγκεκριμένα με το άτομο, ελέγχει τα δεδομένα, απειλεί και τιμωρεί με πρόστιμο!!!

  Εννοιολογική λύση  του νόμου θα έρθει εάν αφαιρεθεί  το άρθρο 22 και όσα σχετίζονται μ’ αυτό. Κανένα κράτος στην Ευρώπη δεν τιμωρεί με πρόστιμο το άτομο κατά την απογραφή του πληθυσμού. Αυτή είναι οι λόγοι που ζητούμε την τροποποίηση αυτού του νόμου στην βουλή.

 

Γρηγόρης Καραμέλος, βουλευτής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ενισχύστε οικονομικά την προσπάθεια μας!

Ετικέτες

ενημέρωση (2161) ενημέρωση-informacion (1435) Αλβανία (904) ορθοδοξία (422) ιστορία-historia (379) Εθνική Ελληνική Μειονότητα (366) ελληνοαλβανικές σχέσεις (311) ορθόδοξη πίστη - besimi orthodhoks (277) Εθνική Ελληνική Μειονότητα - Minoriteti Etnik Grek (253) Β Ήπειρος (239) ορθοδοξία-orthodhoksia (235) ορθόδοξη πίστη (222) εθνικισμός (195) διωγμοί (162) τσάμηδες (122) Κορυτσά-Korçë (120) shqip (119) Κορυτσά Β Ήπειρος (103) informacion (100) Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος (97) ορθόδοξη ζωή (96) ορθόδοξη ζωή- jeta orthodhokse (76) διωγμοί - përndjekje (62) ορθόδοξο βίωμα (59) εθνικισμός-nacionalizmi (56) ορθόδοξη εκκλησία της Αλβανίας (55) Ελλάδα-Αλβανία (48) Ι.Μ Κορυτσάς - Mitropolia e Shenjtë Korçë (45) ανθελληνισμός (44) πολιτισμός - kulturë (44) Ελληνικό Σχολείο Όμηρος (43) besimi orthodhoks (40) Γενικό Προξενείο Ελλάδος Κορυτσά (39) Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας - Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare (37) ιστορία ορθοδοξίας (36) βίντεο (34) Shqipëria (32) ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 1821 (32) κομμουνισμός- komunizmi (30) πνευματικά (27) Μητρόπολη Κορυτσάς - MItropolia e Korçës (24) πολιτική-politikë (24) απόδημος ελληνισμός-helenizmi i diasporës (22) αλβανικά (21) εκπαίδευση (21) Αρχαία Ελλάδα (20) helenët-Έλληνες (19) κομμουνισμός (19) Greqia (17) Βλαχόφωνοι Έλληνες (15)