Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

33 ευχές για το 33άρι κομποσχοίνι - 33 urata për kombosikn 33-esh.

 

33 ευχές για το 33άρι κομποσχοίνι

   

1.Μνήσθητι Κύριε υπέρ ειρήνης του κόσμου.

   2.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την Εκκλησία και την Ορθοδοξία μας.

   3.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Επίσκοπο μας και την συνοδεία αυτού.

    4.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους απανταχού γης Ορθοδόξους κληρικούς και λαϊκούς.

    5.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Πνευματικό μας Πατέρα και την συνοδεία αυτού.

    6.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τον Στρατό και τα Σώματα Προστασίας.

    7.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους άρχοντας του έθνους μας.

    8.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους μισούντας, αγαπώντας και προσευχομένους υπέρ ημών.

    9.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους γονείς, αναδόχους και διδασκάλους μας.

    10.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους κατά σάρκα και κατά πνεύμα αδελφούς και συγγενείς μιας.

    11.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ηλικιωμένους και τούς απομονωμένους ανθρώπους.

    12.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τα βρέφη, τούς απροστάτευτους και αδυνάτους.

    13.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε την μαθητεύουσα νεολαία μας.

    14.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έφηβους νέους και νεανίδες μας.

    15.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ναρκομανείς, αλκοολικούς και καπνίζοντες.

    16.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τάς συζυγίας των Ορθοδόξων οικογενειών.

    17.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τις κυοφορούσες αδελφές μας.

    18.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τις χήρες και τα ορφανά.

    19.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έν διαστάσει συζύγους και πειραζομένους αδελφούς και αδελφές μας.

    20.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ασθενείς, ψυχής και σώματος.

    21.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους έλεούντας και εργαζομένους των Ιερών Μονών και ενοριών.

22.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους ευλαβείς προσκυνητές των Ιερών Μονών και Εκκλησιών.

    23.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους πλέοντας, οδοιπορούντας, ιπταμένους, αιχμαλώτους καί απελπισμένους.

    24.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους πενθούντας και θλιμμένους αδελφούς μας.

    25.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους δικαστάς και πολιτικούς.

    26.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε τους πλανεμένους και βλασφημούντας την Όρθοδοξία μας.

    27.Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε μας και δώρησε καιρόν ειρηνικόν.

    28.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μιας από ασθένεια, οργή, κίνδυνο και φώτιζε τους γιατρούς και νοσοκόμους.

    29.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μας από πείνα, ανάγκη και δυστυχία.

    30.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μας από καύσωνα, φωτιά και σεισμό.

   31.Κύριε Ιησού Χριστέ φύλαξε μας από κατακλυσμό, καταποντισμό και παγετό.

   32.Κύριε Ιησού Χριστέ ανάπαυσε και τις ψυχές των πατέρων, μητέρων, αδελφών, συγγενών, πάππων και προπάππων.

    33.Κύριε Ιησού Χριστέ έλέησον με τον αμαρτωλόν.

 

(Κάνε και μία μετάνοια με Σταυρό στο τέλος).

33 urata për kombosikn 33-esh.

 

1.     Falna o Zot, paqen e botës

2.    O Zot Jesu Krisht mëshiro Kishën dhe Orthodhoksinë tonë.

3.    O Zot Jesu Krisht mëshiro Episkopin tonë dhe të gjithë sa janë pranë tij.

4.    O Zot Jesu Krisht mëshiro të gjithë klerikët dhe laikët në mbarë botën.

5.    O Zot Jesu Krisht mëshiro Atin tonë Shpirtëror dhe të gjithë sa janë pranë tij.

6.    O Zot Jesu Krisht mëshiro Ushtrinë dhe trupat mbrojtëse.

7.    O Zot Jesu Krisht mëshiro udhëheqësit e kombit tonë.

8.    O Zot Jesu Krisht mëshiro ata që na urrejnë, ata që na duan dhe ata që luten për ne.

9.    O Zot Jesu Krisht mëshiro prindërit dhe mësuesit tanë.

10.  O Zot Jesu Krisht mëshiro vëllezërit dhe motrat tanë shpirtërorë e truporë dhe të afërmit tanë.

11.   O Zot Jesu Krisht mëshiro të moshuarit dhe të vetmuarit.

12.  O Zot Jesu Krisht mëshiro foshnjat, të pambrojturit dhe të dobëtit.

13.  O Zot Jesu Krisht mëshiro rininë tonë shkollore.

14.  O Zot Jesu Krisht mëshiro adoleshentët të rinjtë dhe të rejat tona.

15.  O Zot Jesu Krisht mëshiro vartësit ndaj drogës, alkoolit dhe duhanpirësit.

16.  O Zot Jesu Krisht mëshiro lidhjet martesore të familjeve Orthodhokse.

17.   O Zot Jesu Krisht mëshiro motrat tona shtatzëna.

18.  O Zot Jesu Krisht mëshiro vejushat dhe jetimët.

19.  O Zot Jesu Krisht mëshiro bashkëshortët e divorcuar dhe vëllezërit dhe motrat në provë.

20. O Zot Jesu Krisht mëshiro të sëmurët në shpirt dhe trup.

21.  O Zot Jesu Krisht mëshiro mëshirbërësit dhe punonjësit e Manastireve të Shenjta dhe famullive.

22. O Zot Jesu Krisht mëshiro pelegrinët besimtarë të Manastireve dhe Kishave të Shenjta.

23. O Zot Jesu Krisht mëshiro ata që lundërojnë, udhëtojnë, fluturojnë, rrobërit dhe të dëshpëruarit.

24. O Zot Jesu Krisht mëshiro vëllezërit tanë që janë duke vajtuar dhe të mërzitur.

25. O Zot Jesu Krisht mëshiro gjykatësit dhe politikanët.

26. O Zot Jesu Krisht mëshiro të mashtruarit dhe ata që blasfimojnë Orthodhoksinë tonë.

27. O Zot Jesu Krisht mëshirona dhe na fal kohë të paqta.

28. O Zot Jesu Krisht na ruaj nga sëmundja, zemërimi, rreziku dhe ndriço mjekët dhe infermierët.

29. O Zot Jesu Krisht na ruaj nga uria, nevoja dhe mjerimi.

30.  O Zot Jesu Krisht na ruaj nga thatësira, zjarri dhe tërmeti.

31.  O Zot Jesu Krisht na ruaj nga kataklizmoja, përmbytja dhe ngrica.

32. O Zot Jesu Krisht prehi në paqe dhe shpirtrat e etërve, nënave, vëllezërve, të të afërmëve, gjyshërve dhe stërgjyshërve.

33.  O Zot Jesu Krisht mëshiromë mua mëkatarin.

Në fund bëj një metani dhe Kryqin.


Δεν υπάρχουν σχόλια: