Τετάρτη 7 Απριλίου 2021

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς των ελληνοαλβανικών σχολείων!-U realizua me sukses seminari trajnues për mësuesit e shkollave shqiptarogreke!

 

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο που έλαβε χώρα στις 2-3/4-2021 στην Κορυτσά, διαδικτυακά με θέμα : «Παιδαγωγικές και Διδακτικές προσεγγίσεις στις διαδικασίες της διδασκαλίας στο σχολείο», που διοργανώθηκε από το Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Αλβανίας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, το ΠΕΚΕΣ Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο Κορυτσάς (Φαν Νόλι), για την Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ελληνοαλβανικά εκπαιδευτήρια της Αλβανίας.

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν μαζικά και καθ’ όλη την διάρκεια του σεμιναρίου. Οι εισηγητές και τα θέματα που διαπραγματεύτηκαν ήταν όπως παρακάτω:

Δρ. Χαράλαμπος Φούκης (Αν/Συντονιστής Εκπαίδευσης Αλβανίας:

«Διαχείριση της σχολικής τάξης»

Εισήγηση

Δρ Ευδοξία Σακελλαροπούλου, Αναπληρώτρια Οργανωτικής Συντονίστρια -ΠΕΚΕΣ Ηπείρου:

«Το Παιδαγωγικό-Ψυχολογικό Κλίμα στην σχολική τάξη και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού»

Σάββατο 03/04/2021

Εισήγηση

Msc Olger Brame, Καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Σχολή Αγωγής και Φιλολογίας Πανεπιστημίου Φαν Νόλι Κορυτσάς:

«Βασικές Έννοιες για την κατανόηση του προγράμματος σπουδών»

Εισήγηση

Doc.DrDonika Dardha Καθηγήτρια Σχολής Αγωγής,Τμήμα Αγωγής και Φιλολογίας, Φαν Σ. Νόλι Κορυτσάς:

«Μεθοδολογία διδασκαλίας»

Εισήγηση

Msc. Καλυψώ Χριστοφορίδου, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης -ΠΕΚΕΣ Ηπείρου:

«Μαθησιακές δυσκολίες και διαφοροποιημένη διδασκαλίας»

Εισήγηση

Δρ. Δημήτριος Κόρακας, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών- ΠΕΚΕΣ Ηπείρου:

«Διδακτική των Θετικών Επιστημών»

Οι εισηγήσεις είχαν και παράλληλη μετάφραση από τα Ελληνικά στα Αλβανικά και αντίστροφα.

Αν και όλοι μας περνάμε μια δύσκολη περίοδο κατανοούμε πως η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο μέσα από  εμπεριστατωμένες εισηγήσεις από καταξιωμένους ειδικούς  θα επιφέρει πάντα βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο μας και στα σχολεία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν.

Το σεμινάριο χαιρέτισαν:

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα : Πρέσβυς, κυρία Φιλιππίδου Σοφία MESV

Το Γ.Π. Κορυτσάς: Γενική Πρόξενος κυρία Μαγδαλινή Νικολάου

Το Παν/μιο Κορυτσάς : Πρύτανης Πανεπιστημίου Κορυτσάς, κύριος Δημήτριος Μπέλλος,  εκπροσωπούμενος από την αντι/πρύτανη Dr. Benita Stavre

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου: Δρ. Κωνσταντίνος Καμπουράκης

Στους χαιρετισμούς τους όλοι επεσήμαναν την σημασία που έχουν αυτά τα σεμινάρια και οι πρωτοβουλίες τόσο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όσο και για την σύσφιξη των σχέσεων των δύο χωρών. Η εντατικοποίηση των κοινών δράσεων και της συνεργασίας σε τέτοιο επίπεδο είναι ένα θετικό πρώτο βήμα που θα κάνει την αρχή για μια σειρά από συνεργασίες σε πολλά επίπεδα στην εκπαίδευση.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας στους διοργανωτές και σε όλους τους συμμετέχοντες.

Me sukses të veçantë  u realizua në  dt 2-3/42021 në Korçë, online, seminari  me temë: “Përqasje pedagogjike dhe didaktike mbi proceduarat e mësimdhënies në shkollë”,  nga zyra e Koordinatorit të Arsimit në Shqipëri në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit të Epirit, Qëndrën Rajonale të Trajnimit të Epirit dhe Universitetin Fan S Noli të Korçës për Trajnimin e Arsimtarëve që japin mësim në shkollat shqiptarogreke të Shqipërisë.

Temat që u prezantuan kishin një interes të veçantë për arsimtarët të cilët merrnin pjesë në mënyrë masive gjatë gjithë kohës së seminarit. Referuesit dhe temat që u prezantuan ishin si  më poshtë:

Dr. Haralampos Foukis (zv/Koordinator i Arsimit në Shqipëri: “Menaxhimi i klasës”

Referatë

Dr. Evdoksia Sakelaropoulou, zv/ Koordinatore Organizative PEKES EPEIROU:

“Klima Psiko-pedagogjike në klasë dhe roli i mësuesit”

e Shtunë 03.04.2021

Referatë

Msc Olger Brame, Pedagog në Deparatamentin e Gjuhës dhe Letërsisë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universitetin “Fan S.  Noli” Korçë:

“Koncepte bazë për kuptimin e programit kurrikular”

Referatë

Doc. Dr. Donika Dardha Pedagoge Departamenti i Edukimit, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë në Universitetin “Fan S. Noli” Korçë:

“Metodika e mësimdhënies”

Referatë

Msc. Kalypso Hristoforidou, Koordinatore e Punës Edukuese të Edukimit Special dhe Arsimit Integrues-PEKES Epeirou:

“Vështirësi të të nxënit dhe mësimdhënia e diferencuar”

Referatë

Dr. Dimitrios Korakas Koordinator i punës edukuese të Shkencave Ekzakte-PEKES Epeirou:  “Didaktikë e Shkencave Ekzakte”

Përfundime Rezultate

Referatat kishin përkthim paralel nga Greqishtja në Shqip dhe anasjelltas.

Megjithëse të gjithë po kalojmë një periudhë të vështirë e kuptojmë se trjanimi i vazhdueshëm i arsimtarëve në nivel praktik dhe teorik nëpërmjet referatave eksperenciale dhe serioze nga specialistë të njohur do të sjellin gjithmonë një përmirësim të edukimit që ofrohet në shkollën tonë por dhe në shkollat e tjera nga ku morën pjesë arsimtarë.

Fillimet e punimeve të seminarit i përshëndetën:

Për Ambasadën e Greqisë në Tiranë: Ambasadorja, znj Filippidou Sofia  nëpërmjet një letre.

Konsullata e Përgjithshme Korçë: Konsullja e Përgjithëshme e Greqisë në Korçë znj Nikolaou Magdalini, nëpërmjet një letre.

Universiteti Fan S Noli Korçë: Rektori i Universitetit z. Dhimitër Bello i përfaqësuar nga zv/rektorja Dr. Benita Stavre

Drejtori Rajonal i Arsimit Fillor dhe Arsimit të Mesëm të Ulët të Epirit: Dr Konstantin Kampouraki.

 

Në fjalët përshëndetëse të gjitë theksuan rëndësinë që kanë këto seminare e iniciativa sa për trjanimin e arsimtarëve aq sa dhe për krijimin e marrdhënieve të ngushta të dy vendeve.

Shtimi i frekunencës së aktiviteteve të përbashkëta dhe bashkëpunimi në të tillë nivel është një hap i parë pozitiv i cili do të përbëjë fillimin e një sërë bashkëpunimesh në shumë nivele në arsim.

Shprehim kënaqësinë tonë dhe i urojmë organizatorët si dhe të gjithë pjesmarrësit.


Δεν υπάρχουν σχόλια: