Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Κυριακή μετά την Ύψωση! Όστις θέλει.. Ο σταυρός του Χριστιανού ! Αρχιμ Επιφάνιος Χατζηγιάγκου!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: