Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κορυτσάς " Fan Noli " με θέμα "Γλωσσικές πολιτικές σχετικά με τις μειονότητες στα Βαλκάνια" Στις 12/11/2021 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κορυτσάς " Fan Noli " συνέδριο με θέμα "Γλωσσικές πολιτικές σχετικά με τις μειονότητες στα Βαλκάνια", το οποίο παρακολούθησε η Αρχή μας. Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου η Γενική Πρόξενος κα Νικολάου συναντήθηκε με την ομιλήτρια κα Κωνσταντίνα Μπεζιάνη (Πρόεδρος της αλβανικής Κρατικής Επιτροπής για τις Μειονότητες - ΚΕΜ).

Στο συνέδριο συμμετείχε διαδικτυακά και ο  καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Ντίνας (Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: