Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Επιτέλους! Συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για την αναγνώριση των πτυχίων τετραετίας!- Më në fund! Marrveshje ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë për njohjen e diplomave katërvjeçare!

 


O Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κος Άγγελος Συρίγος πραγματοποίησε ταξίδι εργασίας στην Αλβανία, όπου συναντήθηκε με την Υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού κα Evis Kushi.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν κατ’ αρχήν για την αναγνώριση των ελληνικών πτυχίων τετραετούς φοίτησης από την Αλβανία, προκειμένου να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων που θέλουν να εργαστούν στην αλβανική επικράτεια.
Eπιπλέον, η κατ’ αρχήν συμφωνία περιλαμβάνει τον τρόπο συνεργασίας των Αλβανικών αρχών με τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).
Συγχαρητήρια σε όλους ιδιαίτερα στην Ελληνική Πρεσβεία στα Τίρανα για όσα έκανε για να λυθεί αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες φοιτητές που ολοκλήρωναν τις σπουδές.
---
📌
Zëvendësministri i Arsimit dhe Feve, z.Angelos Syrigos, zhvilloi udhëtim pune në Shqipëri, ku u takua me ministren e Arsimit dhe Sportit, znj. Evis Kushi.
Të dy palët ranë dakord në parim për njohjen e diplomave greke katërvjeçare nga ana e Shqipërisë, për të zgjidhur problemin kronik me të cilin përballen të diplomuarit e universiteteve greke që duan të punojnë në territorin shqiptar.
Gjithashtu, marrëveshja në parim përfshin mënyrën e bashkëpunimit të autoriteteve shqiptare me Autoritetin e Njohjes së Diplomave të lëshuara nga univiresitet e huaja (DOATAP).

Δεν υπάρχουν σχόλια: